Συνεχίζεται μέχρι τις 13 Ιουλίου η ηλεκτρονική κατάθεση των αιτήσεων Εγγραφής και Επανεγγραφής των νηπίων και βρεφών για το σχολικό έτος 2016-2017 στους Παιδικούς και…
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης του Δήμου Ηρακλείου.

Μέχρι τώρα σε τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, η ζήτηση των γονέων για την εισαγωγή των παιδιών τους σε κάποιο παιδικό σταθμό είναι μεγάλη, λόγω της οικονομικής κρίσης, που τους απαγορεύει να απευθυνθούν σε κάποιον ιδιωτικό σταθμό.

Δεδομένου της οικονομικής κατάστασης, η εισαγωγή σε έναν από τους παιδικούς σταθμούς του δήμου είτε μέσω ΕΣΠΑ, είτε με τροφεία, αποτελεί προτεραιότητα την περίοδο αυτή για όλες τις οικογένειες, που έχουν παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Μάλιστα το ζήτημα αυτό απασχολεί είτε τις οικογένειες, στις οποίες εργάζονται και οι δύο γονείς, αλλά και σε εκείνες που δουλεύει μόνο ο ένας, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης εργασίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, οι αιτήσεις μπορεί να ξεπεράσουν τις 4.000, ενώ τα παιδιά που τελικά θα επιλεγούν, δε θα ξεπερνούν τα 2.000.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται από τους δικαιούχους γονείς καθώς και από τους γονείς των οποίων τα παιδιά επανεγγράφονται, στα κατά τόπους ΚΕΠΑ, σε διάστημα εντός δέκα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας και τη δημοσίευση των προσωρινών πινάκων κατάταξης.

Στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης είναι πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές καθώς θα προηγηθεί έλεγχος δικαιολογητικών και μοριοδότησης.

Οι κενές θέσεις θα αναπληρωθούν από τους επιλαχόντες σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης. Η κατάθεση των αιτήσεων, η ενημέρωση των γονέων και οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων γίνονται μέσω της ιστοσελίδας του ΔΟΠΑΦΜΑΗ (www.dopafmai.gr) και την ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraclion.gr).

Αιτήσεις ΕΣΠΑ

Στις 4 Ιουλίου και με μεγάλες αλλαγές ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2016 – 2017. Σημαντικότερη αλλαγή αυτή της κατάργησης της τοποθέτησης των παιδιών σε συγκεκριμένους παιδικούς σταθμούς και την θεσμοθέτηση της ελεύθερης επιλογής των γονέων.

Υπογράφηκε τις προηγούμενες ημέρες η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κας. Θεανώς Φωτίου και του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Αλέξη Χαρίτση αναφορικά με το νέο σύστημα υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής». Στόχος του ανασχεδιασμού του προγράμματος που θα προκυρήξει η ΕΕΤΑΑ για τους παιδκούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ είναι να διασφαλίσει ότι: – όλα τα νοικοκυριά με εισόδημα μικρότερο από το κατώφλι της φτώχειας θα λάβουν την σχετική ενίσχυση (αξία τοποθέτησης/voucher), – όλα τα νοικοκυριά με άτομα με αναπηρία θα λάβουν την σχετική ενίσχυση – θα αυξηθούν οι δυνατότητες επιλογής των γονέων ως προς τους παιδικούς σταθμούς, – θα διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός ενισχυόμενων οικογενειών/παιδιών, χωρίς παράλληλα ν ’αλλάζουν τα ηλικιακά όρια με βάση τα οποία οι ωφελούμενοι/παιδιά εντάσσονται στο πρόγραμμα. – θα απλοποιηθούν ριζικά οι διαδικασίες υλοποίησης/πληρωμής και θα διασφαλιστεί η μηνιαία καταβολή των δόσεων.

Τα νέα στοιχεία σε σχέση με το προϋπάρχον σύστημα για τους γονείς είναι ότι: – οι γονείς μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τη δομή (παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στην οποία επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί τους. – η αξία τοποθέτησης (voucher) δεν συνδέεται με συγκεκριμένη θέση σε κάποια δομή αλλά ακολουθεί τον δικαιούχο (γονέας).

Δηλαδή, ο γονέας έχει το δικαίωμα να αλλάξει παιδικό σταθμό/ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ-ΜΕΑ χωρίς να χάνει το voucher. Τα νέα στοιχεία σε σχέση με το προϋπάρχον σύστημα για τις δομές είναι ότι: – καταργείται ο περιορισμός σύμφωνα με τον οποίο οι δομές μπορούν να δεχτούν voucher μόνο για το 70% της δυναμικότητάς τους. − διασφαλίζεται η μηναία καταβολή των δόσεων. − απλοποιούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και μειώνεται το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της κατάργησης των εγγυητικών επιστολών.

Τα στοιχεία που διατηρούνται σε σχέση με το προϋπάρχον σύστημα είναι: − Προτεραιότητα σε γονείς που είναι άνεργοι ή επισφαλώς απασχολούμενοι ή έχουν εισοδήματα κάτω από το κατώφλι φτώχειας. − Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος (ΕΕΤΑΑ) προσφέρει υπηρεσίες σύζευξης ανάμεσα στις διαθέσιμες θέσεις φροντίδας και τις προτιμήσεις των γονέων. Επισημαίνεται ότι η σύζευξη δεν είναι δεσμευτική. − Απαγορεύεται η επιβολή πρόσθετων τροφείων στους ωφελούμενους.

Επισημαίνεται ότι η απαγόρευση ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες που καλύπτει το voucher και δεν αφορά επιπλέον δραστηριότητες που διοργανώνει ο παιδικός σταθμός.

Το έντυπο της αίτησης χωρίζεται σε δύο σκέλη: (α) το υποχρεωτικό στο οποίο οι γονείς δηλώνουν τα στοιχεία που απαιτούνται για τη μοριοδότησή τους, (β) το προαιρετικό στο οποίο οι ωφελούμενοι δηλώνουν τις δομές -από τη λίστα που έχει διαμορφωθεί στο πρώτο βήμα- στις οποίες επιθυμούν να τοποθετηθεί το παιδί τους.

3.Μοριοδότηση γονέων και άτυπη διαδικασία σύζευξης: Η ΕΕΤΑΑ πραγματοποιεί τη μοριοδότηση των γονέων από την οποία προκύπτουν οι τελικοί ωφελούμενοι. Η ΕΕΤΑΑ διενεργεί, επίσης, μία διαδικασία σύζευξης για όσους ωφελούμενους εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τοποθέτηση σε συγκεκριμένη δομή. Κατόπιν, ενημερώνει κάθε ωφελούμενο εάν υπάρχει κενή θέση στη δομή/ες επιλογής του ή εάν δεν υπάρχει κενή θέση στη δομή/ες της επιλογής του και πρέπει να αναζητήσει ο ίδιος κάποια κενή θέση σε δομή.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, της δεύτερης φάσης, η εγγραφή του παιδιού σε μία δομή δεν υπόκειται στον περιορισμό του 70% των προσφερόμενων θέσεων από τη δομή. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία σύζευξης δεν είναι δεσμευτική.

4. Τοποθέτηση παιδιών στις δομές: Για την εγγραφή του παιδιού στη δομή ο ωφελούμενος συνάπτει με τη δομή τυποποιημένο συμφωνητικό όπου προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις του σταθμού και υπογράφει εξουσιοδότηση προς την ΕΕΤΑΑ να δράσει ως πληρεξούσιος του ως προς τα ζητήματα πληρωμής.

Οι δομές αποστέλλουν στην ΕΕΤΑΑ τα σχετικά στοιχεία, η ΕΕΤΑΑ τα ελέγχει και εκδίδει απόφαση τοποθέτησης του παιδιού στη δομή. 5. Πληρωμές δομών: Πραγματοποιούνται μηνιαίως βάσει των προβλέψεων της ΚΥΑ. Β.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese