Στρατηγική συνεργασία με το Επιμελητήριο Λάρισας θα υπογράψει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016, με… στόχο τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών δράσεων ανάπτυξης, προβολής, κατάρτισης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης.

Το σύμφωνο συνεργασίας θα υπογράψουν στην Αίθουσα Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, στις 2 μ.μ., ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, καθηγητής Αχιλλέας Ζαπράνης και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας, Δημήτριος Αδάμ, με την παρουσία μελών της διοίκησής του.

Η συνεργασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με το Επιμελητήριο Λάρισας ενδεικτικά περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

• Τη διάθεση πληροφοριών, στατιστικών στοιχείων και πορισμάτων επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Λάρισας προς το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καθώς και την αντίστοιχη διάθεση επιστημονικών πορισμάτων και, με κοινή συναίνεση και στο μέτρο που δεν υπάρχει νομικό κώλυμα, αποτελεσμάτων μελετών από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προς το Επιμελητήριο

• την καθοδήγηση με σκοπό τη μεταφορά γνώσης, δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, για την προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των μελών του Επιμελητηρίου Λάρισας

• την κοινή διεκδίκηση και υλοποίηση διακρατικών και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων

• την επιστημονική στήριξη δράσεων του Επιμελητηρίου από ομάδες εργασίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

• την υποδοχή φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Επιμελητήριο Λάρισας

• την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε χώρους του Επιμελητηρίου Λάρισας με από κοινού διοικητική και λογιστική υποστήριξη, καθώς και

• τη λειτουργία ενημερωτικού γραφείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (που θα μπορεί να δρα και ως helpdesk) στη Λάρισα.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese