Το έργο με αντικείμενο τις «Εργασίες Υποδομών Φωτεινής Σηματοδότησης…
Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 1.799.000 ευρώ με ΦΠΑ, δρομολόγησε με την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και καθίσταται αναγκαίο για την ασφάλεια των πεζών και των οδηγών. Αφορά δε, μεταξύ άλλων, στην εκτέλεση χωματουργικών εργασιών υποδομής για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης ή την τροποποίηση ή την αποκατάσταση βλαβών υφιστάμενων.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese