Με ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Πρέβεζας ενημερώνει τους κατόχους βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής ότι τα κρούσματα δερματίτιδας των βοοειδών αυξήθηκαν…

στη Βόρεια Ελλάδα.

Συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:Ενημερώνουμε τους κατόχους βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων της ΠΕ Πρέβεζας ότι τα κρούσματα οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών αυξήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα.

Το μήνα Μάιο επιβεβαιώθηκαν νέες εστίες.