Μια πρωτοβουλία του Ο.Η.Ε. υπέρ της ουσιαστικής ισότητας των φύλων…
Το περιοδικό Forbes με θεματολογία την οικονομία, την επένδυση, τη βιομηχανία και το εμπόριο, διοργάνωσε στο Μεξικό εκδήλωση με τίτλο «The Powerful Women Summit», στις 21 Ιουνίου 2016, όπου συμμετείχαν διακεκριμένες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις των επιχειρήσεων και της διεθνούς οικονομικής ζωής. Στο πλαίσιο των εργασιών, έγινε ειδική αναφορά στην πρωτοβουλία του Ο.Η.Ε. «Αρχές για την Ενδυνάμωση των Γυναικών – Women’s Empowerment Principles», η οποία αποσκοπεί στην αναβάθμιση της θέσης των γυναικών σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής.

Μέσω του μηνύματος “Ισότητα Σημαίνει Εργασία – Equality Means Business”, η εν λόγω πρωτοβουλία εστιάζει καταρχήν στη δέσμευση της ηγεσίας του επιχειρηματικού κόσμου για την πλήρη αξιοποίηση των δεξιοτήτων των γυναικών, προκειμένου να σταδιοδρομήσουν στην οικονομία και να συμβάλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του πλανήτη.

Η επίσημη παρουσίαση έγινε στις 8 Μαρτίου 2010 από την τότε Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του Ο.Η.Ε. και Εκτελεστική Διευθύντρια του UN WOMEN, Michelle Bachelet στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ενώ μέχρι σήμερα πάνω από 1249 υψηλά ιστάμενα ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο έχουν δηλώσει εγγράφως ότι δεσμεύονται να εφαρμόσουν στις επιχειρήσεις τους τις κάτωθι επτά αρχές υπέρ της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών:

1. ένταξη της αρχής της ισότητας των φύλων σε όλα τα ιεραρχικά κλιμάκια

2. σεβασμός και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων χωρίς ίχνος διάκρισης λόγω φύλου

3. διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας όλων των εργαζομένων, ανδρών και γυναικών

4. προώθηση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών

5. υιοθέτηση επιχειρηματικών πλάνων και πρακτικών τροφοδοσίας, εμπορίας και προώθησης αγαθών με τρόπο, ώστε να αναβαθμίζεται και να ισχυροποιείται η θέση των γυναικών

6. προώθηση της ισότητας μέσω ανάλογων πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο

7. αξιολόγηση και λογοδοσία για τα βήματα προόδου υπέρ της ισότητας των φύλων.

Η δήλωση δέσμευσης υπογράφεται από τον/την Διευθύνοντα/-ουσα Σύμβουλο επιχείρησης με προσωπικό τουλάχιστον δέκα ατόμων: 

Ταυτόχρονα, ο Ο.Η.Ε. τονίζει με σαφήνεια ότι οι συγκεκριμένες επτά αρχές δεν απευθύνονται αποκλειστικά στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για ενεργότερη συμμετοχή των κρατικών φορέων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των τοπικών, περιφερειακών και διεθνών δικτύων και οργανισμών, της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και της επιστημονικής κοινότητας στον αγώνα για την επίτευξη τόσο της νομικής όσο και της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Έτσι, οι Οργανισμοί UN WOMEN και United Nations Global Compact, διοργανώνουν συχνά εκδηλώσεις με σκοπό την ανάδειξη της σπουδαιότητας της συνεργασίας όλων των φορέων υπέρ της αναβάθμισης της θέσης του γυναικείου πληθυσμού στην οικονομική, την πολιτική και την κοινωνική ζωή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ετήσια Εκδήλωση για τις Αρχές για την Ενδυνάμωση των Γυναικών, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη το διήμερο 15-16 Μαρτίου 2016 κατά τη διάρκεια της 60ης Συνόδου της Επιτροπής του Ο.Η.Ε. για το Καθεστώς των Γυναικών (γνωστή ως CSW60), καθώς και την έκδοση ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου (σχετικός σύνδεσμος με το πιο πρόσφατο δελτίο μηνός Απριλίου 2016: http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-0AD2B0F1F91CCF612540EF23F30FEDED ).

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο εξειδικευμένος ιστότοπος της εν λόγω πρωτοβουλίας WEPrinciples, περιλαμβάνει ειδική ενότητα με καλές πρακτικές επιχειρήσεων στον τομέα της ισότητας των φύλων: http://weprinciples.org/Site/CompaniesLeadingTheWay/ . Ο ενδεικτικός πίνακας περιλαμβάνει παραδείγματα, όπως:
τη δημιουργία ευκαιριών με σκοπό την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών στην αγορά ενέργειας (περίπτωση Schneider Electric Brazil)
την προώθηση της γυναικών σε θέσεις ευθύνης (περίπτωση της ξενοδοχειακής αλυσίδας Accor για κάλυψη της διοίκησης ξενοδοχειακών μονάδων από γυναίκες σε ποσοστό 35%)
την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (περιπτώσεις του τραπεζικού ομίλου Banco do Brasil και της ισπανικής εταιρείας χρηματοδοτικών υπηρεσιών BBVA για θέματα άδειας μητρότητας και προστασίας της οικογένειας)
δράσεις γνωστών πολυεθνικών εταιρειών για την ανάπτυξη του γυναικείου ανθρώπινου δυναμικού, όπως οι Kellogg Company, Coca Cola, KPMG International, Nestle και Novo Nordisk.

Τέλος, η μηχανή αναζήτησης του ιστότοπου WEPrinciples δεν περιλαμβάνει τη συμμετοχή καμίας επιχείρηση από την Ελλάδα και την Κύπρο στην πρωτοβουλία:  Αντίθετα, η Γαλλία εμφανίζεται με 42 επιχειρήσεις, η Γερμανία με 18, η Φινλανδία με δύο, η Κίνα με 17, ο Καναδάς με 12, η Ιταλία με 14, η Ινδία με 41, η Αυστραλία με 31, η Νότια Κορέα με 13, η Ιαπωνία με 216, η Μεγάλη Βρετανία με 22, η Τουρκία με 93 και οι Η.Π.Α. με 55 επιχειρήσεις.

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Οικονομική Ανεξαρτησία των Γυναικών» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese