Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, απηύθυνε χαιρετισμό στην ημερίδα με θέμα «Χτίζοντας υγιείς σχέσεις…
ανάμεσα στα δύο φύλα», που πραγματοποιήθηκε χθες, 27/6/2016, στο ξενοδοχείο Radisson Blue Park Hotel. Η ημερίδα αποτέλεσε τμήμα του προγράμματος «Gear against IPV» – Ευαισθητοποίηση για την ισότητα των φύλων ενάντια στη βία μεταξύ ερωτικών συντρόφων», το οποίο διεξήχθη από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας και το Χαμόγελο του Παιδιού και απευθύνθηκε  σε έφηβους μαθητές  και έφηβες μαθήτριες  ελληνικών γυμνασίων.

Η Φωτεινή Κούβελα τόνισε ότι «Η βαρύτητα που δίνουμε στον τομέα της παιδείας είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί θεωρούμε  ότι αποτελεί τον πυλώνα για το χτίσιμο μιας υγιούς σχέσης ανάμεσα στα φύλα. Άλλωστε, αποτελεί πάγια πεποίθησή μας ότι η θεματική της ισότητας των φύλων είναι αναγκαίο να εισαχθεί πια συστηματικά στην εκπαίδευση».

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε συνοπτικά σε ορισμένες από τις δράσεις της ΓΓΙΦ, οι οποίες αφορούν στην εξισορρόπηση των σχέσεων χωρίς έμφυλες διακρίσεις στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και σε εξειδικευμένες προτάσεις που αφορούν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και που έχουν ως κοινό άξονα,  τόσο την ανάγκη εισαγωγής της ισότητας σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης, όσο και την ανάγκη για συνεχή και ειδική κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

 Κυρίως επεσήμανε την αναγκαιότητα μελέτης, σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών σε θέματα σεξουαλικής αγωγής και ανάδειξης της συντροφικότητας ανάμεσα στα φύλα, με ταυτόχρονη παραγωγή σχετικών εκπαιδευτικών πακέτων και ευρύτερου εκπαιδευτικού υλικού, προκειμένου να ενσωματωθεί με τον αρτιότερο επιστημονικό τρόπο το σχετικό μάθημα στην εκπαίδευση.

Τέλος, η Γενική Γραμματέας ανέφερε ότι «η συνεργασία μας με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, θα συμβάλλει καταλυτικά στην αποδυνάμωση των έμφυλων στερεοτύπων, στην ανάδειξη της αξίας της ισότητας ως δημοκρατικό δικαίωμα και, τελικά, στη δημιουργία μιας ισότιμης κοινωνίας, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και την αλληλεγγύη μεταξύ όλων των πολιτών».English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese