Ἡ ὁσιωτάτη μοναχὴ Μαρία, ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου ἐν Ἄστεν Ὁλλανδίας, ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον τὴν…
Παρασκευὴν 24ην Ἰουνίου 2016.

Ἡ μοναχὴ Μαρία, γεννηθεῖσα ἐν Χάγῃ Ὁλλανδίας, ἵδρυσε μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ τότε Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος τὸ ὀρθόδοξο μοναστῆρι στὸ Ἄστεν τῆς Ὁλλανδίας τὸ 1989, τὸ ὁποῖο ἔγινε φάρος τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Ὁλλανδία καὶ τὶς γειτονικὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, μὲ συνοδεία μοναζουσῶν ἀπὸ διαφορετικὲς χῶρες.

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ ἔγινε προσκύνημα γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους πιστοὺς περισσοτέρων Εὐρωπαϊκῶν Χωρῶν. Τὸ ἔτος 2014, ἐπὶ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κυρίου Ἀθηναγόρου, ἐπεσκέφθη τὴν Ἱερὰν Μονὴν τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος.

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς μοναχῆς Μαρίας θὰ τελεσθῆ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τὴν Τρίτην 28ην Ἰουνίου 2016 τὸ ἀπόγευμα. (Θὰ ἀκολουθήσῃ σχετικὴ ἀνακοίνωσις).

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας παρακαλεῖ ὅλους τοὺς κληρικοὺς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως νὰ προσεύχονται καὶ νὰ μνημονεύουν εἰς τὸ ἱερὸν θυσιαστήριον, ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς, Μαρίας μοναχῆς.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese