Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Τα τελευταία χρόνια με την εφαρμογή των μνημονίων η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε διαρκή ύφεση, ενώ οι αυξήσεις των άμεσων και…
έμμεσων φόρων, η μείωση του βασικού μισθού και η σταδιακή κατάργηση δώρων και επιδομάτων δεν κρίνονται ικανά ώστε η ελληνική οικονομία να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητα της και να βρεθεί σε ανάκαμψη.

Το τι πρέπει να γίνει ώστε να επιτευχθεί ο πολυπόθητος στόχος της ανάκαμψης είναι λίγο πολύ γνωστό σε όλους μας, καθώς και στις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις, οι οποίες, όπως αποδεικνύεται, προστατεύουν με κάθε τρόπο και μέσο το πελατειακό κράτος.

Χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές…

Το θέμα όμως είναι ότι η χώρα μας συνορεύει με οικονομίες στις οποίες ισχύουν χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές για τα εταιρικά κέρδη, με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις να αλλάζουν φορολογική έδρα. Πόσο πρέπει να ανησυχεί η ελληνική οικονομία από τον ανταγωνισμό και τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στα γειτονικά κράτη;

Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μία εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στις γειτονικές οικονομίες σε σύγκριση με την ελληνική οικονομία, καθώς κι εάν η ελληνική οικονομία μέσα από τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις θα μπορέσει να υπερκεράσει τον ανταγωνισμό των γειτονικών κρατών. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τον διαδικτυακό ιστότοπο www.tradingeconomics.com.

Ως στοιχεία σύγκρισης λήφθηκαν οι ακόλουθοι δείκτες: Άμεσες ξένες επενδύσεις, Χρέος/ΑΕΠ, εταιρική φορολογία, εμπορικό ισοζύγιο, ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης, ανεργία και επιχειρηματική εμπιστοσύνη.

…και ο παράγοντας επιχειρηματική εμπιστοσύνη

Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από τον παραπάνω πίνακα, Αλβανία, Βουλγαρία, Σερβία, Τουρκία και FYROM έχουν θετικό ισοζύγιο άμεσων ξένων διατηρώντας, όμως παράλληλα χαμηλό δείκτη επιχειρηματικής εμπιστοσύνης (πλην της Τουρκίας), κάνοντας τις χώρες αυτές απαγορευτικές για σημαντικό αριθμό μεγάλων ξένων επιχειρήσεων.

Επίσης, όπως μπορούμε να διακρίνουμε, η Αλβανία διατηρεί υψηλή ανεργία, μαζί με τη FYROM, αποδεικνύοντας πως τα κεφάλαια που εισέρχονται στις χώρες αυτές δεν δημιουργούν σημαντικές θέσεις εργασίας, με το εμπορικό ισοζύγιο των χωρών αυτών να παραμένει αρνητικό, ενώ σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας τους εμφανίζουν αυξημένο δείκτη Χρέους/ΑΕΠ μαζί με τη Σερβία, την Κροατία, και τη Σλοβενία.

Η Ελλάδα, όντας ψηλά στον δείκτη επιχειρηματικής εμπιστοσύνης, αν μειώσει τους φόρους…

Παρά τους ρυθμούς ανάπτυξης που παρουσιάζουν οι παραπάνω χώρες, με την Ελλάδα να αποτελεί τη μόνη με αρνητική ανάπτυξη, ο δείκτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, αποδεικνύοντας πως πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά τουλάχιστον σε επίπεδο διαφθοράς και υποδομών, με την Ελλάδα στη σχετική κατάταξη να βρίσκεται στην τρίτη θέση πίσω από Κύπρο και Τουρκία.

Τέλος, όσο αφορά τη φορολογία των εταιρικών κερδών η Ελλάδα βρίσκεται πρώτη και με διαφορά με 29%, με τον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή να διατηρούν η Βουλγαρία με τη FYROM με 10%, οι οποίες όμως βρίσκονται χαμηλά στο δείκτη επιχειρηματικής εμπιστοσύνης.

…θα ανακτήσει σταδιακά τη χαμένη ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας της

Όπως εύκολα μπορεί να αποδειχθεί από τα παραπάνω, με τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις η ελληνική οικονομία θα ανακτήσει σταδιακά τη χαμένη ανταγωνιστικότητα της, προσελκύοντας ξένα κεφάλαια κι ανεβαίνοντας κι άλλο στη σχετική λίστα της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης προσεγγίζοντας αυτόν της Κύπρου και Τουρκίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Κύπρος, η οποία βρέθηκε κι αυτή σε μνημόνιο, καταφέρνοντας όμως με τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις να απαλλαγεί και να δημιουργήσει μία ανάπτυξη της τάξεως του 2,7% ετησίως, η οποία προέρχεται κυρίως από τον τουριστικό και χρηματοοικονομικό κλάδο.

Ακόμη και στη κατάσταση που βρίσκεται η ελληνική οικονομία δε απέχει σημαντικά όσον αφορά την επιχειρηματική εμπιστοσύνη, από τις γειτονικές χώρες της Κύπρου και της Τουρκίας, ενώ τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες μάλλον με μία μείωση των φορολογικών συντελεστών θα καταφέρει εύκολα να τις υπερκεράσει, προσελκύοντας όμως σοβαρά ξένα κεφάλαια από ανεπτυγμένες οικονομίες, τα οποία θα έχουν τη διάθεση της μακροχρόνιας επένδυσης στην ελληνική οικονομία.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese