Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο το έργο «Ολοκλήρωση Οριστικού Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Καισαριανής», συνολικού προϋπολογισμού 3.250.000 ευρώ με.. ΦΠΑ, υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Καισαριανής, Ηλίας Σταμέλος.

Σκοπός του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, είναι η κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων σε ένα ευρύ δίκτυο οδών (69 σημεία), προκειμένου να αντιμετωπισθεί το υπάρχον πεπαλαιωμένο και μη επαρκές, κατά τη μεγαλύτερη έκτασή του, δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου Καισαριανής,.

Σημειώνεται ότι στις οδούς που θα εκτελεσθούν οι παρεμβάσεις, υπάρχει σε λειτουργία παλαιός δημοτικός αγωγός σε μικρό βάθος, κατασκευασμένος από πήλινους σωλήνες πριν από πολλά χρόνια. Οι αγωγοί οι οποίοι βρίσκονται στο οδόστρωμα ή στο πεζοδρόμιο, χωρίς να υπάρχουν πάντα εμφανή φρεάτια, παρουσιάζουν πρόβλημα από εμφράξεις και καθιζήσεις με αποτέλεσμα τη μη ορθή τους λειτουργία, είτε με επιστροφές λυμάτων, είτε με διαρροές στο υπέδαφος. Επιπλέον, οι συνδέσεις ακινήτων με τον παλαιό αυτό αγωγό είχαν κατασκευασθεί στην πλειοψηφία τους την ίδια περίοδο, χωρίς απαραίτητα να υπάρχει φρεάτιο εξωτερικής διακλάδωσης στο πεζοδρόμιο, ενώ ακίνητα που ανεγέρθησαν μεταγενέστερα της κατασκευής του αγωγού, είτε χρησιμοποίησαν την υπάρχουσα σύνδεση ως έχει, είτε κατασκευάσθηκε νέα στο ίδιο μικρό βάθος.

Τέλος, σημειώνεται ότι το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καισαριανής, ενώ θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεσθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese