Με αφορμή ερωτήματα μελών μας για την υποβολή των δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, σας γνωρίζουμε τα εξής…
Με την έκδοση της Υ.Α. ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015/30-11-2015 (Β 2579) καθορίστηκε η έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και των Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων από 01 Ιανουαρίου 2016 για τα υπόχρεα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309Α).

Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και οι Δηλώσεις Οικονομικών Συμφερόντων υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά από τον υπόχρεο και την ή τον σύζυγο, μέσω της ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής στο πληροφοριακό σύστημα ΠΟΘeN.

Η πρόσβαση για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων είναι δυνατή από το διαδίκτυο μέσω της διεύθυνσης URL https://www.pothen.gr.

Διευκρινίζεται ότι τα προαναφερόμενα δεν αναιρούν τυχούσα υποχρέωση περί παράλληλης υποβολής δήλωσης και στην επιτροπή του άρθρου 3α του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309Α).

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ 

Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese