Η αύξηση κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος υπέρ των παλαιών μετόχων και συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ με εισφορά του ακινήτου, που θα συζητηθεί στην προσεχή…
γενική συνέλευση, αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση του ειδικού χωροταξικού σχεδίου (ΕΣΧΑΔΑ) σύμφωνα με τη διοίκηση της «Αστήρ Παλλάς».

Η έγκριση του ΕΣΧΑΔΑ, που καλύπτει τις νέες επενδύσεις αναβάθμισης του τουριστικού συγκροτήματος, αποτελεί, με τη σειρά της, προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με το αραβό-τουρκικό επενδυτικό σχήμα που έχει προσφέρει 400 εκατ. ευρώ για το 90% της εισηγμένης. Το επενδυτικό σχήμα «Apollo Investment HoldCo», μετά την απόρριψη του πρώτου ΕΣΧΑΔΑ από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) συμφώνησε να παραμείνει υπό την προϋπόθεση πως το ΣτΕ θα εγκρίνει νέο χωροταξικό σχέδιο. Το συγκεκριμένο σχέδιο υπεβλήθη πρόσφατα στο ανώτατο δικαστήριο.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της «Αστήρ Παλλάς», «τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών της λειτουργίας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος της εταιρείας μας δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ικανοποιητικά. Γιατί αφενός μεν η εταιρεία μας δεν διαθέτει τα αναγκαία κεφάλαια για μία ουσιαστική αναβάθμιση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Αφετέρου δε η αξιοποίηση του όμορου ακινήτου, που έχει μισθώσει η εταιρεία μας από την επικαρπώτριά του και βασική μέτοχό μας Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ +16,75% της Ελλάδος (ΕΤΕ), προσκρούει και αυτή στην έλλειψη των αναγκαίων προς τούτο κεφαλαίων, αλλά και στον βραχύ χρονικό ορίζοντα εκμετάλλευσης του ακινήτου αυτού, δοθέντος ότι η επικαρπία της ΕΤΕ και, συνακόλουθα, η μίσθωση προς την εταιρεία μας λήγουν το 2029. Πρόσθετος αρνητικός παράγων είναι το υφιστάμενο σήμερα νομικό πλαίσιο, που ουσιαστικά δεν επιτρέπει την αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου παρά μόνο με την κατασκευή και λειτουργία και άλλου ξενοδοχείου».

Στην έκθεση υπενθυμίζεται το σχέδιο αξιοποίησης που είχε συμφωνήσει η Εθνική με το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) το οποίο προβλέπει πως ο ΕΟΤ, στον οποίο ανήκε η ψιλή κυριότητα του ακινήτου ΤΑΙΠΕΔ, θα τη μεταβιβάσει στο ΤΑΙΠΕΔ. Επιπλέον, το Ελληνικό Δημόσιο θα μεταβιβάσει στο ΤΑΙΠΕΔ πρόσθετη έκταση συνολικού εμβαδού περίπου 14 στρεμμάτων. Η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ +16,75% θα παραιτηθεί από την επικαρπία επί του ακινήτου ΤΑΙΠΕΔ και έτσι το ΤΑΙΠΕΔ θα αποκτήσει την πλήρη κυριότητα επί του ακινήτου αυτού. Η παραίτηση αυτή «θα λάβει χώρα αμέσως πριν από τη μεταβίβαση της κυριότητας του Ακινήτου ΤΑΙΠΕΔ στην εταιρεία μας». Το ΤΑΙΠΕΔ θα μεταβιβάσει την κυριότητα ακινήτου στην Αστήρ Παλλάς προς κάλυψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της με εισφορά σε είδος. Ως αντάλλαγμα το ΤΑΙΠΕΔ θα αποκτήσει μετοχές της εισηγμένης.

Ηδη, το Ελληνικό Δημόσιο μεταβίβασε στο ΤΑΙΠΕΔ την ψιλή κυριότητα του ακινήτου ΤΑΙΠΕΔ, ψηφίστηκε δε διάταξη νόμου, με την οποία μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ η κυριότητα και των υπολοίπων 14 στρεμμάτων.

Για τα τρία αυτά ακίνητα (το ακίνητο της εταιρίας, Ακίνητο ΤΑΙΠΕΔ και την πρόσθετη έκταση των 14 στρεμμάτων που θα αποκτήσει το Ταμείο) συντάχθηκε και «θα εγκριθεί με Προεδρικό Διάταγμα κοινό ΕΣΧΑΔΑ, που θα καθορίζει τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης του ενιαίου πλέον ακινήτου. «Με τον τρόπο αυτό, θα καταστεί δυνατή η ορθολογικότερη αξιοποίηση του ενιαίου ακινήτου. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η έγκριση ΕΣΧΑΔΑ δεν θα ήταν δυνατή, αν αυτό αφορούσε αποκλειστικά τα ακίνητα της Εταιρείας μας, καθώς η έγκριση ΕΣΧΑΔΑ προβλέπεται μόνο για ακίνητα του Δημοσίου». Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Εθνική και το ΤΑΙΠΕΔ θα μεταβιβάσουν το σύνολο των μετοχών τους στην Αστηρ Παλλάς στο επενδυτικό σχήμα.

 ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese