Στα τελευταία χρόνια της κρίσης εκτός των άλλων οι θύελλες του πολέμου μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων μεταφέρθηκαν σε…
τύμπανα πολέμου στο χώρο των πωλήσεων μεταξύ δικτύων και κυρίως μεταξύ μεσιτών και πρακτόρων εναντίον μεσιτών-πρακτόρων!

Οι παραγωγές που άλλαζαν χέρια μέχρι τις πράξεις της ΤτΕ, 30 και 31, αλλάζουν πια με τις μεταγραφές και συνεργασίες πρακτορομεσιτών. Οι αλλαγές κωδικών και οι εντάξεις μεταξύ διαφόρων σχημάτων είναι καθημερινό φαινόμενο στα γραφεία πωλήσεων και νέος φόρτος εργασίας για τους επόπτες της ΔΕΙΑ.

Πληροφορίες που φθάνουν στο www.nextdeal.gr αναφέρουν ότι πολλοί διαμεσολαβούντες μεταφέρονται με απλή υπεύθυνη δήλωση σε φανερούς κωδικούς και άλλοι σε «μαύρους» κάτω από δενδράρχες και σχήματα με άγνωστες συνέπειες σε περίπτωση ελέγχου από ΔΕΙΑ και τις επιπτώσεις στην φήμη του θεσμού.

Ερωτηματικά δημιουργούνται και από την εξέλιξη και τύχη αυτών που δεν ανανέωσαν τις άδειες στα επιμελητήρια και είναι «στον αέρα» οι συμβάσεις τους που προβλέπουν διακοπή συνεργασίας με τις ασφαλιστικές εταιρίες στις οποίες δεν προσκόμισαν ανανέωση άδειας.

Αβεβαιότητα επίσης προξενεί και η μη ασφάλιση αστικής ευθύνης ασφαλιστού που ο νόμος προβλέπει για όλους και για την νομιμότητα ευθύνονται τα επιμελητήρια.

Εκατοντάδες διαμεσολαβούντες (κάποιοι από το 2014;) δεν ανανέωσαν!

Άγνωστα τα στοιχεία για την κινητικότητα σε όλη τη χώρα. Το ενιαίο μητρώο εκκρεμεί παρά τις καλές προσπάθειες για άλλα ζητήματα όπως και η πρόταση του αντιπροέδρου του ΕΕΑ κ. Ν. Λεβετσοβίτη περί μοναδικού κωδικού ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που θα έλυνε το θέμα μαύροι κωδικοί παραμένει ανοιχτό.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ διαμεσολαβούντων υπάρχει και σε επίπεδο κάποιων εταιριών με τους «δενδράρχες» που δείχνει τα πρώτα συμπτώματα με πολλαπλές συμβάσεις στην ίδια εταιρία. Κάποτε οι εταιρίες τους ήθελαν αλλά τώρα τους πολεμούν. Άγριος ανταγωνισμός και στους αντασφαλιστές. Και εκεί τα τιμολόγια πέφτουν συνεχώς! Τα ίδια συμβαίνουν και στο χώρο των ΕΠΥ!

Ανώτερο στέλεχος μεγάλης εταιρίας δήλωσε στο Nextdeal.gr ότι περισσότεροι μεσίτες και μεγαλοπράκτορες «οργώνουν» την αγορά στο κυνήγι συνεργατών και μεταγραφών από τους έμμισθους επιθεωρητές των ασφαλιστικών εταιριών, που δείχνει το μέγεθος του ανταγωνισμού και της αλλαγής του που είναι σε εξέλιξη. Ίσως ήρθε η στιγμή να ξαναλειτουργήσει στην ΕΑΕΕ η επιτροπή διαμεσολαβητών.

Το «αύριο» της διαμεσολάβησης ξημερώνει πιο αβέβαιο και πολλά συνέδρια και ημερίδες με τα «ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα» που αποπροσανατολίζουν με τους μεγάλους τίτλους και ονόματα και δασκάλους χωρίς έργο δεν μπορούν να κρύψουν ότι οι άνθρωποι πρώτης γραμμής ασφυκτιούν και αγωνιούν ακόμα και για τον «άρτο τον επιούσιο»!

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese