Μία ισραηλινή εταιρεία υποστηρίζει πως έχει αναπτύξει την τεχνολογία που εντοπίζει το πρόβλημα πριν ακόμα αυτό υπάρξει…
Το λειτουργικό μπορεί να σκανάρει εκατοντάδες πρόσωπα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και να εντοπίσει, σε χώρο μεγάλου συνωστισμού, ποιος αποτελεί εν δυνάμει απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Πηγή