Η περιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS προκηρύσσει…
θέση πλήρους απασχόλησης συνεργάτη Παράκτιας Διαχείρισης.

 Ο/Η συνεργάτης/ιδα θα απασχοληθεί σε θέματα πολιτικών, δράσεων και πληροφόρησης σχετικά με την προστασία και τη διαχείριση του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος
Δείτε την προκηρυξη εδώ