Υποχωρούν οι τιμές στα εγχώρια κρατικά ομόλογα καθώς εκδηλώνονται πωλήσεις ελληνικών τίτλων με αποτέλεσμα το …
spread (διαφορά απόδοσης του 10ετούς ελλληνικού ομολόγου με το αντίστοιχο γερμανικό ομόλογο) να έχει αναρριχηθεί σήμερα στις 758 μονάδες βάσης.

Η τιμή του ετήσιου κρατικού ομολόγου ανέρχεται στα 94,60 λεπτά του ευρώ από 96,00 λεπτά την Παρασκευή 10 Ιουνίου και η σημερινή απόδοση να διαμορφώνεται στο 8,80% από 7,35% στη προηγούμενη συνεδρίαση. Το 3ετές κρατικό ομόλογο έχει τιμή στα 91,50 λεπτά από 92,80 λεπτά στη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής και η απόδοση σήμερα να διαμορφώνεται στο 8,20% από 7.65% στη προγούμενη συνεδρίαση.

Το 10ετές ελληνικό ομόλογο εμφανίζει σήμερα τιμή στα 73,40 λεπτά από 75,00 λεπτά τη Παρασκευή 10 Ιουνίου με τη σημερινή απόδοση να ανέρχεται στο 7,60% από 7,30% την προηγούμενη συνεδρίαση. Ο τζίρος ξεπερνά το 1,5 εκατ,. ευρώ στην εγχώρια ηλεκτρονική πλατφόρμα ομολόγων (ΗΔΑΤ).

Στις αποδόσεις των άλλων 10ετών ευρωπαΪκών ομολόγων καταγράφεται η εξής εικόνα:(σε παρένθεση η απόδοση της Παρασκευής 10 Ιουνίου 2016): Ιταλία 1,43% (1,40%), Γαλλία 0,39%(0,39%)Ισπανία 1,47%(1,43%), Πορτογαλία 3,13%(3,06%), Ιρλανδία 0,73%(0,72%), Γερμανία 0,02%(0,03%), Κύπρος 3,61% (3,62%).

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese