Στα 0,225 ευρώ ανά μετοχή, ανέρχεται το καθαρό μέρισμα που διανέμει η…
ΕΥΑΘ ΕΥΑΠΣ+0,88% Α.Ε. για το έτος χρήσης 2015.

Ως ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 23η Ιουνίου. Από αυτή την ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο ΣΑΤ επενδυτές, κατά την 24η Ιουνίου του 2016.

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίστηκε η 29η Ιουνίου του 2016.
Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese