Αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να γνωρίζουν τα συστημικά πιστωτικά ιδρύματα, Τράπεζα Κύπρου, Συνεργατική Κεντρική, Ελληνική και RCB Bank, τα αποτελέσματα της άσκησης… προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που βασίζεται στη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που ανακοίνωσαν τα πιστωτικά ιδρύματα, δείχνουν ότι ο τραπεζικός τομέας έχει σταθεροποιηθεί. Ωστόσο το θέμα είναι, με ποιο τρόπο θα αξιολογήσουν οι Ευρωπαίοι επόπτες τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Η άσκηση, ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2016, αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του τρίτου τριμήνου του 2016 και τα αποτελέσματά της θα ληφθούν υπόψη στη συνολική αξιολόγηση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού ως μέρος της ∆ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης. Η στάση της ΕΚΤ θα ξεκαθαρίσει τους επόμενους μήνες όταν τα τεχνοκρατικά κλιμάκια ολοκληρώσουν την αξιολόγηση της δυνατότητας είσπραξης προβληματικών δανείων κυρίως, του χρόνου για την εκποίηση των ακινήτων. Η διαδικασία των πλειστηριασμών ξεκινά την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου και έχει σχέση με παλιές υποθέσεις που έχουν τελεσιδικήσει. Ενδιαφέρον θα έχει πόσος χρόνος χρειάζεται για τις νέες υποθέσεις ακινήτων που θα πάρουν τον δρόμο της εκποίησης, από τότε που τα πιστωτικά ιδρύματα αποστέλλουν στους χρεώστες τις προειδοποιητικές επιστολές. Η εποπτεία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού ανάγκασε πέρυσι τα πιστωτικά ιδρύματα να προχωρήσουν στη διενέργεια σημαντικών πρόσθετων προβλέψεων κοντά στο €1,2 δισ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διαφοροποιηθούν τα αποτελέσματα στα μέσα του 2015 για την Τράπεζα Κύπρου και τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα παρουσιάζοντας ζημιές. Μετά τις αυξημένες προβλέψεις για προβληματικά δάνεια που πλησιάζουν σχεδόν το 50% του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι διοικήσεις των τραπεζών προσδοκούν ότι οι απαιτήσεις των Ευρωπαίων εποπτών θα είναι πιο συγκρατημένες. Όσον αφορά στα στοιχεία για τις προβλέψεις της Τράπεζας Κύπρου μειώθηκαν κατά 44% σε σχέση με πέρυσι και του Συνεργατισμού κατά 54%. Αντίθετα οι προβλέψεις της Ελληνικής Τράπεζας αυξήθηκαν κατά 67%. Σε αντίθεση με το πρόσφατο παρελθόν, οι τράπεζες έχουν πλέον κεφάλαια αισθητά πιο πάνω από το εποπτικό όριο του 11,75% ενώ υπάρχει βελτίωση της ρευστότητάς τους. Τα κεφάλαια των τραπεζών, μετά από αυξήσεις κεφαλαίου, κάλυψη από κέρδη και κρατική στήριξη του Συνεργατισμού, υπερκαλύπτουν το ελάχιστο εποπτικό όριο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (Core Tier I) για την Τράπεζα Κύπρου ανέρχονται στο 14,3%, για την Ελληνική στο 13,8% και για τον Συνεργατισμό 15,7%. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις για την Τράπεζα Κύπρου βελτιώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2016 στο 119% από 138%. Βελτίωση σημειώθηκε και στο δείκτη της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας φθάνοντας στο 73,5% το πρώτο τρίμηνο του 2016 από 79,4%. Σε ικανοποιητικά επίπεδα είναι η ρευστότητα της Ελληνικής Τράπεζας. Ο δείκτης δάνεια προς καταθέσεις το πρώτο τρίμηνο του 2016 είναι στο 51,5% από 48,9%.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese