Εικόνες χάους επικρατούν τις τελευταίες εβδομάδες στη Βενεζουέλα…