Ζωντανό Θαύμα στο Άγιον όρος…
με το Τίμιο ξύλο που βυθίζεται, κατόπιν προσευχής, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.
Ένα Θαύμα που αξίζει όλοι να το δούν.