Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από έγγραφό της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας και τις απόψεις και…
τοποθετήσεις των μελών του, ομόφωνα αποφάσισε την ίδρυση Γυμνασίου Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) Ηγουμενίτσας, στα όρια του Δήμου και βεβαιώνει τη δυνατότητα
κάλυψης των δαπανών που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία του.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese