Τα τελευταία χρόνια πολλές χώρες έχουν αρχίσει να  εκδίδουν γραμματόσημα που απεικονίζουν θέματα με τους Ήρωες του Disney…

Συχνά, οι χώρες αυτές ,φιλοτελικά “ανύπαρκτες”, προσπαθούν να παραμείνουν στην επικαιρότητα ή απλά να ενισχύσουν τα κεφάλαιά τους.

Είναι συχνά η μανία της συλλογής  που  οδηγεί στην αγορά αυτών των αντικειμένων, αλλά ένας σωστός  συλλέκτης γραμματοσήμων δεν νομίζω ότι  θα ενδιαφέρονταν για τις εκδόσεις αυτές.

Η μόνη αξιοσημείωτη εξαίρεση σε αυτό το γκρίζο τοπίο, αντιπροσωπεύεται από μία χώρα με μεγάλη φιλοτελική παράδοση τον  Άγιο Μαρίνο.

Η μικρή αυτή χώρα ήταν η πρώτη που το 1970 ( 22 Δεκεμβρίου), εξέδωσε μια σειρά  χαρακτήρων της Disney, και ειναι  μια πολύ όμορφη έκδοση που σχεδίασε ο  Ιταλός καλλιτέχνης  Giovan Battista Carpi!

Εδώ εμφανίζονται οι εικόνες όλων των γραμματοσήμων  που είναι συνολικά 10 ,και το τελευταίο απεικονίζει τον ίδιο τον Walt  Disney.

Πηγή