Ενημερώνουμε τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία του α΄ σταδίου του Συμβουλίου Τοποθετήσεων – Μεταθέσεων για …
τις τακτικές μεταθέσεις τρέχοντος έτους 2016.

Για άλλη μια χρονιά, κληθήκαμε να λειτουργήσουμε σε ένα αυστηρά περιοριστικό πλαίσιο ένεκα του Λιμενικού Καλλικράτη που επέφερε μείωση του οργανικών μονάδων αλλά και τη μείωση των οργανικών συνθέσεων των Λιμεναρχείων ένεκα του περιορισμού της οργανικής δύναμης του Λ.Σ.

Ταυτόχρονα κληθήκαμε να «δουλέψουμε» πάνω σε ένα π.δ., που όπως επανειλημμένα έχουμε καταγγείλει, έχει υπονομευτεί εκ των έσω και δε μπορεί να λειτουργήσει πλέον αποτελεσματικά επ’ ωφελεία των στελεχών αλλά και του οργανισμού που υπηρετούμε, γιατί έχει καταστρατηγηθεί η δομή βάσει της οποίας δημιουργήθηκε, ενώ παράλληλα δεν υπήρξαν ποτέ οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι που όφειλαν να το συνοδεύουν, όπως και τη φετινή χρονιά (διαθέσιμοι πόροι 1.000.000€ από Ε.Ε. που αφορούν στις Υπηρεσίες που διαχειρίζονται το προσφυγικό ζήτημα και 300.000€ από τακτικό προϋπολογισμό).

Η ΠΕΑΛΣ παρά τις ως άνω δυσκολίες, κατέβαλε γι’ άλλη μια χρονιά κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου που δεν είναι άλλος από την ορθολογική εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων λαμβανομένων υπόψη των πραγματικών αναγκών των στελεχών σε υπηρεσιακό, οικονομικό και οικογενειακό επίπεδο – όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια από το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον – καθώς και  των αυστηρά υπηρεσιακών αναγκών.

Συγκεκριμένα, αιτηθήκαμε κι έγινε αποδεκτή η πρότασή μας για την πραγματοποίηση των απολύτως αναγκαίων μεταθέσεων που συνδυαστικά με τις τοποθετήσεις των 224 νέων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών εντός του έτους (110 Υ/Ξ τον Ιούνιο 2016, 69 Υ/Ξ το Σεπτέμβριο 2016 και 45 Α/Ξ το Νοέμβριο 2016) και αργότερα με 119 ακόμη Αξιωματικούς και Λ/Φ (69 Α/Ξ και 50 Λ/Φ τον Μάρτιο 2017) θα αντιμετωπίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα κενά σε όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα, γεγονός που αποτέλεσε και την πρώτη μας προτεραιότητα.

Περαιτέρω ο αριθμός των μεταθέσεων που προέκυψε, ήταν ο ελάχιστος δυνατός και αναγκαίος, ενώ παράλληλα απεφεύχθη η “μεθοδολογία” που ουσιαστικά “επεβλήθη” κατά το προηγούμενο έτος και αποτέλεσε την αιτία πολλών προβλημάτων και ταλαιπωρίας για τα στελέχη και τις οικογένειές τους.

Η ΠΕΑΛΣ, πέραν της ευθύνης που φέρει για την εκπροσώπηση των Αξιωματικών Λ.Σ., λαμβάνει υπόψη της και την ευθύνη που φέρουν αυτοί έναντι των υφισταμένων τους συναδέλφων και στην λογική αυτή ενήργησε ώστε το αποτέλεσμα των εργασιών του Συμβουλίου Τοποθετήσεων – Μεταθέσεων να είναι επ΄ ωφελεία των μελών της αλλά και των στελεχών όλων των βαθμίδων.

Τέλος υπενθυμίζουμε το πάγιο αίτημά μας και ζητούμε από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις τόσο στην σύνταξη του νέου π.δ. περί μεταθέσεων όσο και στο σχέδιο νόμου που εμπεριέχει διατάξεις που αφορούν στους Αξιωματικούς ΛΣ, στην κατεύθυνση των προτάσεων που πολλάκις έχουμε υποβάλλει.

Οι καιροί δεν περιμένουν. Η αδράνεια πολλαπλασιάζει τα προβλήματα. Η δράση δηλώνει τις προτεραιότητες.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                    
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ        

 Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese