Στη γειτονική χώρα άλλαξαν χέρια ή διαχειριστή δάνεια ονομαστικής αξίας 19 δισ. ευρώ, επίδοση σχεδόν τριπλάσια από αυτή του 2014. Οι…
συναλλαγές χαρακτηρίστηκαν από μεγάλες εκπτώσεις στο τίμημα έναντι της ονομαστικής αξίας.

Εκτίναξη στις συναλλαγές για μη εξυπηρετούμενα δάνεια σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς στην ιταλική αγορά ως αποτέλεσμα αφενός της πίεσης που ασκεί ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός για αντιμετώπιση του προβλήματος και αφετέρου της απελευθέρωσης της αγοράς διαχείρισης – απόκτησης.

Ειδικότερα, άλλαξαν χέρια ή διαχειριστή δάνεια ονομαστικής αξίας 19 δισ. ευρώ, επίδοση σχεδόν τριπλάσια από αυτή του 2014 (7,5 δισ ευρώ).

Από τα 19 δισ. ευρώ τα 17 δισ. αφορούσαν σε δάνεια λιανικής (στεγαστικά, καταναλωτικά, κάρτες κ.ά.) και τα υπόλοιπα ήταν δάνεια μικρομεσαίων ή μεγάλων επιχειρήσεων.

Η πώληση δανείων λιανικής που δεν διαθέτουν εξασφαλίσεις (σ.σ. πωλήθηκαν δάνεια ονομαστικής αξίας 11 δισ. ευρώ) κυριάρχησε καθώς οι τράπεζες έχουν λάβει τις σχετικές προβλέψεις και σπεύδουν να μειώσουν το σταθμισμένο ενεργητικό, ελαφρύνοντας και τις ανάγκες για εποπτικά κεφάλαια.

Ως αποτέλεσμα της πώλησης κατά κύριο λόγο δανείων λιανικής χωρίς εξασφαλίσεις, οι συναλλαγές χαρακτηρίστηκαν από μεγάλες εκπτώσεις στο τίμημα έναντι της ονομαστικής αξίας.

Κατά την τετραετία 2012-15 οι ιταλικές τράπεζες προχώρησαν στην πώληση δανείων λιανικής χωρίς εξασφαλίσεις ονομαστικής αξίας 21 δισ. ευρώ με το ρυθμό μεταξύ 2014 και 2015 να διπλασιάζεται.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese