Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την αρίθμ. 324 απόφαση της 16ης/01-06-2016 ορθή επανάληψη συνεδρίασης του…
Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριάντα εννέα (39) ατομικών συμβάσεων μισθώσεων έργου για την καθαριότητα των χώρων του Γ.Ν.Τρικάλων-Ψυχαργώς.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων www.trikalahospital.gr και η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα ξεκινήσει από την ανάρτηση της πρόσκλησης στη διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Τρικάλων δηλαδή στις 7/6/2016 και για δέκα ημέρες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν το έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου καθώς και στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese