Εκροές ύψους 82,5 εκατ. από τους εγχώριους επενδυτές τον προηγούμενο μήνα. Κατά 12% αυξήθηκε η κεφαλαιοποίηση του…
Χρηματιστηρίου. Ενισχυμένη η μέση αξία συναλλαγών. Δημιουργήθηκαν 636 νέες μερίδες επενδυτών.

Ο Μάιος αποδείχθηκε ο τρίτος συνεχόμενος θετικός μήνας (τρεις συνεχόμενους θετικούς μήνες η εγχώρια Αγορά είχε να “δει” από το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014, με συνολική απόδοση 14,9%) για τον Γενικό Δείκτη, ο οποίος σημείωσε μηνιαία κέρδη 10,85%, ενώ ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών ολοκλήρωσε τον μήνα με κέρδη 20,73%.
Από την αρχή του χρόνου ο Γενικός Δείκτης σημείωνε κέρδη 2,47% και ο Τραπεζικός δείκτης απώλειες 6,79%.
Σύμφωνα με το “AXIANUMBERS” οι εισροές κεφαλαίων από Ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Μαΐου, ήταν περισσότερες από τις εκροές, για όγδοο συνεχόμενο μήνα.
Τον Μάιο 2016 οι Ξένοι επενδυτές, στο σύνολό τους, εμφάνισαν εισροές της τάξης των €82,47 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προήλθαν από Οργανισμούς ΕΕ (€41,87 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€29,15 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€26,04 εκατ.), Επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (€6,40 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€3,81 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€2,86 εκατ.) και Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€1,30 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€27,85 εκατ.) και Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (€1,39 εκατ.).
Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €82,53 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προήλθαν από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€40,79 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€36,07 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€17,51 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες (€14,53 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€13,75 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€7,41 εκατ.) και Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€5,73 εκατ.).
Η κεφαλαιοποίηση
Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €39,87 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €35,61 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 11,9%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €42,46 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 6,1%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. αυξήθηκε κατά 10,85%, σε μηνιαία βάση, στο ίδιο διάστημα η συνολική κεφαλαιοποίηση αυξήθηκε κατά 11,9%, πράγμα που σημαίνει ότι στην άνοδο πήραν μέρος και μετοχές με χαμηλή, ή μηδενική συμμετοχή στον Γενικό Δείκτη.
Η συμμετοχή των Ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ, ανήλθε στο 60,3% παρουσιάζοντας αύξηση 0,8%συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Απριλίου 2016, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 63,7% έναντι 63,2% παρουσιάζοντας ομοίως αύξηση της τάξεως του 0,8%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των Ξένων επενδυτών ήταν 48,0% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 59,2% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.
Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 38,4% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α., έναντι του 38,8% του Απριλίου, του 38,6% τον Μάρτιο, του 39% τον Φεβρουάριο και του 39,9% στο τέλος Ιανουαρίου.
Οι συναλλαγές
Η αξία συναλλαγών του Μαΐου 2016 έφτασε τα €2.062,79 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 77,1% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.164,82 εκατ. Σε σχέση με τον Μάιο του 2015 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.684,41 εκατ., σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 22,5%.
Αντίστοιχα, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών του Μαΐου 2016 ήταν €103,14 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€58,24 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€84,22 εκατ.).
Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 3.050.549.223 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 39,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (2.183.676.379 τεμάχια) και μείωση 3,4% σε σχέση με τον Μάιο του 2015 (3.158.611.619 τεμάχια).
Οι Ξένοι επενδυτές τον Μάιο 2016 πραγματοποίησαν το 58,5% των συναλλαγών (σε σχέση με το 56,7% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Μάιο του 2015 είχαν πραγματοποιήσει το 51,8% των συναλλαγών).
Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Μάιο 2016 πραγματοποίησαν το 18,5% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 19,2% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 27,6% των συναλλαγών).Οι μερίδες
Ο αριθμός των ενεργών μερίδων για το Μάιο 2016 ανήλθε στις 19.777 έναντι 15.739 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Μάιο του 2015 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 24.581).
Τον Μάιο 2016 δημιουργήθηκαν 636 νέες μερίδες επενδυτών έναντι 502 νέων μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.
Από τις 636 νέες μερίδες οι 483 αφορούσαν Έλληνες επενδυτές (470 Φυσικά Πρόσωπα και 13 Νομικά Πρόσωπα) και οι 153 Ξένους επενδυτές (32 Φυσικά Πρόσωπα και 121 Νομικά Πρόσωπα). Απενεργοποιήθηκαν 201 μερίδες, που ήταν και το χαμηλότερο νούμερο του τελευταίου 6μηνου. Το αμέσως χαμηλότερο τον Νοέμβριο του 2015, με απενεργοποίηση 155 μερίδων.
Όσον αφορά την κινητικότητα των ενεργών μερίδων, επί συνόλου 19.777, ο ημερήσιος μέσος όρος διαμορφώθηκε στις 989 μερίδες.
Το 60,31% των μερίδων είχε 1 χειριστή, το 24,85% 2 χειριστές, το 9,34% 3 χειριστές, ενώ το 5,5% των μερίδων είχε περισσότερους από 3 χειριστές.
Τα χαρτοφυλάκια
Τα χαρτοφυλάκια που είχαν μόνο μία μετοχή έφθασαν στο 44,39%. Από 2 – 5 μετοχές στο 42,64%. Από 6 – 10 μετοχές στο 9,11% και περισσότερες από 10 μετοχές στο 3,85%.
Τα χαρτοφυλάκια που είχαν αξία έως 3.000 ευρώ, μειώθηκαν (λόγω της ανόδου) στο 85,56%, από 86,51% τον Απρίλιο και 87,76% τον Μάρτιο
Επίσης τα χαρτοφυλάκια που είχαν αποτίμηση έως 9.000 ευρώ, τον Μάιο μειώθηκαν στο 93,11%, από 93,7% τον Απρίλιο και 93,84% τον Μάρτιο του 2016.
Τέλος, τον Δεκέμβριο του 2015 τα χαρτοφυλάκια που είχαν αποτίμηση υψηλότερη του 1 εκατ. ευρώ έφθαναν στο 0,35%, τον Ιανουάριο προσγειώθηκαν στο 0,33% και στο ίδιο ποσοστό παρέμειναν και τον Φεβρουάριο του 2016, για να αυξηθούν τον Μάρτιο στο 0,35%, τον Απρίλιο στο 0,36% και τον Μάιο στο 0,37% ένδειξη ότι η άνοδος συμπεριέλαβε όλα τα χαρτοφυλάκια.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese