Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας…

σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, θα λειτουργήσει από το ακαδ. έτος 2016-17 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική».

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, οικείων και άλλων τμημάτων ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ειδικότερα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Διοίκησης, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή των αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι τρία εξάμηνα και αποτελείται συγκεκριμένα από δύο πρώτα εξάμηνα εκπαίδευσης και ένα εξάμηνο ενασχόλησης και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας. Σε κάθε εξάμηνο θα πραγματοποιηθούν πρακτικές ασκήσεις από Επαγγελματίες Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές

Το μαθήματα θα διεξάγονται Σαββατοκύριακο.

Το 1ο εξάμηνο θα διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Βόλο και το 2ο εξάμηνο θα διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην:

•       Εμβάθυνση στα αντικείμενα Λογιστική και Ελεγκτική  σε θεωρητικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
•       Εμβάθυνση στις λογιστικές πρακτικές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων που υποχρεωτικά εναρμονίζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις.
•       Προώθηση και  ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της Επιστήμης  της Λογιστικής στην πράξη.
•       Εμβάθυνση των βασικών αρχών και μεθόδων της Ελεγκτικής στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον όπως επίσης και των εννοιών της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων καθώς και του εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης.
•       Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

Για περισσότερες πληροφορίες (απαραίτητα δικαιολογητικά, τρόπο υποβολής δικαιολογητικών, αξιολόγηση υποψηφίων κ.λπ.)  επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας : http://accaud.econ.uth.gr

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος,
Γ. Καρτάλη 72 και Ροζού (πρ. Γαλλικό Ινστιτούτο) 38333, Βόλος, secpost-accaud@econ.uth.gr
τηλ. 2421006349, φαξ 2421006348

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese