Στη Θεσπρωτία παράγεται πολύ καλής ποιότητας ρύζι, που εξάγεται! Ορυζώνες υπάρχουν κυρίως στο βάλτο Ραγίου. Το θεσπρωτικό ρύζι, παρά τα… προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι καλλιεργητές, έχει καταφέρει λόγω των χαρακτηριστικών του να ξεχωρίσει. Η Θεσπρωτία παράγει εξαιρετικό ρύζι, επειδή τα εδάφη της είναι αλατούχα και αυτό βοηθάει στη δημιουργία προϊόντων υψηλής στάθμης. Οι αποδόσεις τη χρονιά που πέρασε ήταν καλές,
ωστόσο η προοπτική είναι να γίνουν καλύτερες. Να σημειωθεί ότι η κατανάλωση ρυζιού στην Ελλάδα δεν έχει παρουσιάσει ουσιαστικές μεταβολές, καθώς παραμένει στα ίδια επίπεδα, τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια, περίπου 6,5 κιλά κατά κεφαλή και έτος. Όμως, υπάρχουν σοβαρές αποδείξεις ότι οι ποιοτικές προτιμήσεις έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά. Πιο συγκεκριμένα, ο τύπος Japonica φαίνεται ότι προτιμάται περισσότερο από τους Έλληνες καταναλωτές, ενώ ο τύπος Indica αντιπροσωπεύει το 30% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης. Όσον αφορά τον τύπο Japonica, οι καταναλωτές δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση στις μακρόσπερμες ποικιλίες – σε σχέση με τις μεσόσπερμες και στρογγυλόσπερμες. Η τάση αυτή προβλέπεται να συνεχιστεί και τις επόμενες δεκαετίες. Τέλος, αυξάνεται και η ζήτηση για το αρωματικό ρύζι στην ελληνική αγορά. Από τα 250.000 στρέμματα που καλλιεργούνται με ρύζι στη χώρα μας, το 70% αφορά τον τύπο ρυζιού indica. Είναι υψηλής ποιότητας ρύζι με εξαγωγές στην Ευρώπη. Η Ελλάδα παράγει ένα από τα καλύτερα ρύζια αυτού του τύπου.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese