Πρόκειται για…
λάθος εκτιμήσεις ή προειδοποιήσεις;

Οψόμεθα… Άλλωστε ο χρόνος θα δείξει!