Οι «Κινήσεις Πολιτών για την Σοσιαλδημοκρατία» με βαθειά προσήλωση στην ιδέα της βαθύτερης ενοποίησης για μια… «καλύτερη Ευρώπη» θεωρούμε αναγκαία τη παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως πλήρες θεσμικό μέλος.

Η συμμετοχή του Η. Β. συμβάλλει, παρά τις οποιεσδήποτε επιφυλάξεις που έχει η χώρα αυτή για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ενοποίηση, στην ενδυνάμωση της Ευρώπης και των δημοκρατικών αξιών και αρχών, ενώ ενισχύει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παγκόσμιο σύστημα. Εξυπηρετεί επίσης τα ευρύτερα ελληνικά συμφέροντα και επιδιώξεις στην Ε.Ε. Οι «Κινήσεις» επισημαίνουν τέλος, ότι η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει, όπως τονίζει και το Εργατικό Κόμμα της Βρετανίας, τις Σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις της Ευρώπης.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese