Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, συνέρχεται εκ νέου σήμερα, για να δώσει περαιτέρω οδηγίες στην υπόθεση των …
αναφορών 16 νόμων που ψήφισε η ολομέλεια της προηγούμενης Βουλής των Αντιπροσώπων στην τελευταία της συνεδρία στις 14 Απριλίου.

Την προηγούμενη Τετάρτη καταχωρήθηκαν οι ενστάσεις των δικηγόρων.

Μεταξύ των νόμων αυτών είναι κείμενα που αφορούν το πόθεν έσχες των κρατικών, πολιτειακών αξιωματούχων, υψηλόβαθμων δημοσίων υπαλλήλων και δικαστών, κείμενα που ρυθμίζουν την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών εταιρειών και τις αναδιαρθρώσεις πιστωτικών διευκολύνσεων, νόμος που ρυθμίζει ποσόστωση υπέρ των γυναικών στους διορισμούς Διοικητικών Συμβουλίων, νόμος που τροποποιεί το ασυμβίβαστο ορισμένων αξιωματούχων, νόμος που εμποδίζει τις αποκρατικοποιήσεις ως το τέλος του 2017 και ο τροποποιητικός του ποινικού κώδικα, ώστε οι τράπεζες που επιβάλλουν καταχρηστικά επιτόκια να υπόκεινται στη δίωξη της τοκογλυφίας.

“Θέματα αντισυνταγματικότητας”

Ο Γενικός Εισαγγελέας είχε καταχωρήσει τις 16 αναφορές εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας βάσει του Άρθρου 140 του Συντάγματος, επειδή κατόπιν μελέτης είχε κρίνει ότι τα κείμενα «εγείρουν θέματα αντισυνταγματικότητας ή ασυμβατότητας με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποιων εκ των διατάξεων τους».

Aναλυτικά πρόκειται για τους παρακάτω νόμους:

Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,

Ο περί της Ρύθμισης Αναδιαρθρώσεων Πιστωτικών Διευκολύνσεων Νόμος του 2016,
Ο περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,
Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμος του 2016,
Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,
Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,
Ο περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,
Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,
Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,
Ο περί του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,
Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016,
Ο περί Ασυμβίβαστου προς την Άσκηση Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,
Ο περί Ποινικού Κώδικα (Αρ. 3) Νόμος του 2016,
Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,
Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,
Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese