Σας παρουσιάζουμε μια διαφορετική εκδοχή του γνωστού σε όλους snowboard! Κάτι μικρό για να ….
σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Το νέο βίντεο της Gorilla Entertainment.