Λίγες εβδομάδες πριν την προγραμματισμένη αποστρατεία του ο Αρχηγός του Επιτελείου της Αεροπορίας των ΗΠΑ, πτέραρχος Mark Welsh, με δημόσια τοποθέτηση του …
επισημαίνει την ανάγκη αύξησης της οροφής του ενεργού προσωπικού κατά 40.000 έως 60.000 άτομα ώστε να αυξηθεί η στελέχωση στο 100%.

Σημειώνεται, ότι η Αεροπορία των ΗΠΑ, εντός του οικονομικού έτους 2016 πρόκειται να αυξήσει την οροφή του ενεργού προσωπικού από 311.000 που είναι σήμερα σε 317.000, ενώ η υφυπουργός Αεροπορίας Deborah Lee James προτίθεται να αιτηθεί την πρόσληψη επιπλέον 4.000 ατόμων. Όμως, κατά τον πτέραρχο Welsh η ανωτέρω αύξηση της οροφής του ενεργού προσωπικού δεν επαρκεί για την αύξηση της στελέχωσης στο 100%.

Ήδη η Αεροπορία των ΗΠΑ αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στη στελέχωση των μονάδων κυβερνοπολέμου, συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης αλλά και στην εκπαίδευση του προσωπικού υποστήριξης και συντήρησης των νέων μαχητικών F-35A Lightning II που προβλέπεται να αποκτήσουν αρχική επιχειρησιακή ετοιμότητα μεταξύ Αυγούστου και Δεκεμβρίου 2016.

Μάλιστα ο πτέραρχος Welsh έφερε ως παράδειγμα τις επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης, των οποίων ο ημερήσιος ρυθμός έχει αυξηθεί από τις 60 εναέριες περιπολίες μη επανδρωμένων αεροχημάτων στις 70 και η τάση παραμένει αυξητική.

Κατά τον πτέραρχο Welsh, η αύξηση της οροφής του ενεργού προσωπικού και κατά συνέπεια της στελέχωσης στο 100% είναι εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση, ώστε η Αεροπορία των ΗΠΑ να διατηρεί υψηλή επιχειρησιακή ικανότητα και ταυτόχρονα δυνατότητα άμεσης αντίδρασης σε κρίσεις που ξεσπούν σε όλο τον κόσμο.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese