Άλλαξαν από χθες οι τιμές στα φάρμακα.Με επίσημη ανακοίνωση το Υπουργείο Υγείας, δίνει…
στη δημοσιότητα το δελτίο των νέων τιμών.

Συνολικά ανατιμολογήθηκαν 6231 κωδικοί. Υπολογίζεται ότι η μεσοσταθμική μείωση είναι περίπου 3%. Μειώσεις από 14% έως και 16% υπήρξαν για 2262 κωδικούς. Μειώσεις μεγαλύτερες από 15% υπήρξαν σε 161 κωδικούς και αφορούσαν κυρίως σε προϊόντα πλήρους αίτησης και σε προϊόντα καλώς καθιερωμένης χρήσης.

Για τα γενόσημα προϊόντα υπήρξαν μειώσεις που έφταναν μέχρι και 15%, όπως είχε οριστεί στην υπουργική απόφαση «Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων», προκειμένου να προστατευτεί η κυκλοφορία φθηνών και αξιόπιστων φαρμάκων, να στηριχθεί η εγχώρια παραγωγή και οι θέσεις εργασίας, να διευκολυνθεί η διείσδυση των γενοσήμων στην αγορά και να αποτραπεί το φαινόμενο της υποκατάστασης με νεότερα και ακριβότερα φάρμακα, χωρίς ουσιαστικό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, αποφεύχθηκαν οι πιθανές στρεβλώσεις στην αγορά του φαρμάκου με την πρόβλεψη ότι η τιμή των εκτός πατέντας φαρμάκων δεν μπορεί να πέσει κάτω από την τιμή του αντίστοιχου γενοσήμου.

Όπως είναι γνωστό, οι τιμές πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων που ισχύουν πριν την ανωτέρω ανατιμολόγηση εξακολουθούν να ισχύουν για χρονικό διάστημα τριών ημερών για τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) και τα νοσοκομεία, είκοσι ημερών για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς και σαράντα πέντε ημερών για τα φαρμακεία.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese