Υπερβάλουσα ζήτηση για τις θέσεις της κατηγορίας ΔΕ και πολύ μικρή για αυτές της ΠΕ προκύπτει από τις αιτήσεις που… υποβλήθηκαν αναφορικά με την προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2135 θέσεων τακτικού προσωπικού που θα καλυφθούν από τους επιτυχόντες στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 1998.

Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποίησε το ΑΣΕΠ «στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1ΕΓ/2016 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 3/10-05-2016 και διορθ. ΦΕΚ 4/19-05-2016, Τεύχη Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α’/27-02-2016), δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα ένα (2.131) θέσεων, τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα, υποβλήθηκαν συνολικά 2.237 αιτήσεις»

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:
478 αιτήσεις για την κάλυψη 720 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
332 αιτήσεις για την κάλυψη 368 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
1.427 αιτήσεις για την κάλυψη 1.043 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΕΚEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese