Αύξηση παραγωγής κατέγραψε τα δύο τελευταία χρόνια (2014: +2,7% και 2015: +1,4%) η ασφάλιση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, παρά την οικονομική ύφεση και την συνολική…
μείωση της παραγωγής ασφαλίστρων στην Ελλάδας, σύμφωνα με την οικονομική μελέτη της ΕΑΕΕ για την “Ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων 2014-2015”.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, η παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών συνολικά μειώθηκε κατά 10,6% το 2014 και 7,7% το 2015.

Κατόπιν έρευνας με ερωτηματολόγιο που διενήργησε η ΕΑΕΕ μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της, από την στατιστική ανάλυση περίπου 1.500 ζημιών ετησίως προκύπτουν ως συχνότερα κατονομαζόμενες αιτίες ζημιάς η κλοπή και το ατύχημα μέσου μεταφοράς.

Η κατανομή των συνολικών αποζημιώσεων (πληρωθεισών κι εκκρεμών) των ζημιών έτους 2015 ανά αιτία, παρουσιάζεται στο γράφημα που ακολουθεί.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese