Ο Δήμος Πεντέλης σας ενημερώνει ότι με την έναρξη του σχολικού έτους 2016 -2017 αναμένεται και η λειτουργία του…
2ου Δημοτικού Σχολείου και του 2ου Νηπιαγωγείου Πεντέλης στο Ο.Τ.122 Καλλιθέας Πεντέλης.

Προκειμένου οι ανωτέρω σχολικές μονάδες ν΄αποκτήσουν την ανάλογη δυναμικότητα η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Πεντέλης, μετά από διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, και κατόπιν έγκρισης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας προέβη σε ανακατανομή των ορίων στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία στις Δ.Κ. Πεντέλης-Ν. Πεντέλης.

Τα όρια των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων για τις Δ.Κ. Πεντέλης και Ν.Πεντέλης είναι τα εξής:

α. Τα όρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πεντέλης θα περιλαμβάνουν τις περιοχές Νταού – Ντράφι – Καλλιθέα Πεντέλης ήτοι από την οδό Φειδίου του οικισμού Πλακεντίας και προς ανατολάς μέχρι τα όρια του δήμου προς Καλλιτεχνούπολη.

β. Τα όρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πεντέλης (Κρυστάλλειο)να επεκταθούν στην περιοχή της Μικρής Καλλιθέας από την οδό Παναγούλη και Βορειοανατολικά στο σύνολο του οικιστικού ιστού που περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου, Παναγούλη και του ρέματος Ποδονίφτη (Μορτερό, περιοχή Μπάκα Νέας Πεντέλης).

Στα όρια του 1ου Δημ. Σχολείου Πεντέλης να συμπεριληφθεί και η περιοχή Μορτερό (Μπάκα, Αγ. Γεωργίου δεξιά κατερχόμενοι την Αγ. Γεωργίου).

γ. Τα όρια του 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Πεντέλης θα είναι τα ίδια με τα όρια του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Πεντέλης αντίστοιχα.

δ. Τα όρια του Δημοτικού της Ν. Πεντέλης να προσαρμοστούν ανάλογα αφού η προαναφερθείσα περιοχή ενταχθεί στα όρια του Κρυστάλλειου Δημοτικού Πεντέλης και να ισχύσουν μόνο για την Α΄ Δημοτικού για τη σχολική χρονιά 2016-2017 και δυνητικά για τις επόμενες τάξεις .

ε. Τα όρια του Νηπιαγωγείου Ν. Πεντέλης δεν θα μεταβληθούν

Επίσης το Δημοτικό της Ν. Πεντέλης:

– Να λειτουργήσει με ελαστικότητα στους γονείς που επιθυμούν τα παιδιά τους να φοιτήσουν στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πεντέλης.

– Να εξετάσει την ένταξη στο μαθητικό δυναμικό του των παιδιών που είχαν μετακινηθεί στο 3ο Δημοτικό Μελισσίων (13 παιδιά)

Οι εγγραφές των μαθητών στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πεντέλης θα γίνουν αρχικά στο 1ο Δημοτικό Πεντέλης (Κρυστάλλειο) και στη συνέχεια με απόφαση του Δ/ντη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα μετακινηθούν στο νέο σχολείο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία-ενημέρωση μπορείτε ν΄απευθύνεστε στο Τμήμα Παιδείας του Δήμου Πεντέλης τηλ. 2132050084 ή 79 (κ. Σιρμποπούλου ή κ. Κουλάκου).English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese