Νέες μειώσεις θα υποστούν χιλιάδες συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι και…
 στρατιωτικοί, αφού δεν θα λαμβάνουν καθόλου επιδόματα συζύγου ή τέκνων.

Το γεγονός θα οδηγήσει σε ακόμα χαμηλότερες συντάξεις.