Σήμερα το πρωί είχε σημάνει συναγερμός για έναν άντρα που…
εξαφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς όμως ο άντρας αυτός βρέθηκε