Το αποτέλεσμα είναι λίγο αναμενόμενο αλλά ας το δούμε και στην πράξη…