Όχι απλά κάτω από τα 586,08 που προβλέπει ο νόμος για τον κατώτατο μισθό, αλλά κάτω και από την πρόβλεψη για κατώτατο μηνιαίο μισθό….
510, 95 που προβλέπεται για τους νέους ηλικίας κάτω των 25 έπεσε η σύμβαση εργασίας σε τουριστική μονάδα της Θεσσαλονίκης.
Η σύμβαση που κατατέθηκε στο υπουργείο Εργασίας προβλέπει για κάποιες κατηγορίες εργαζομένων μεικτά 500 ευρώ και μεροκάματο 20 ευρώ μεικτά.
Για τους διοικητικούς υπαλλήλους ο μισθός ορίζεται στα 600 ευρώ και, παρά το γεγονός ότι η αμοιβή των 500 ευρώ αποκλίνει από τα ελάχιστα νομοθετημένα όρια, αναφέρεται πως «οι διαμορφούμενοι μισθοί και τα ημερομίσθια δεν θα υπολείπονται των γενικών κατώτατων ορίων που ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας , σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 4172/13… Η επιχειρησιακή σύμβαση προβλέπει, αυστηρά, τη χορήγηση μόνο 2 επιδομάτων, του χρονοεπιδόματος (10 ευρώ για κάθε έτος σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση) και τουριστικής εκπαίδευσης (5% του βασικού μισθού για του πτυχιούχους των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης) ενώ αφήνει στην «ελεύθερη κρίση του εργοδότη σε σχέση με την ευθύνη και την απόδοση κάθε εργαζομένου» την καταβολή επιδόματος θέσης – ευθύνης – απόδοσης και εξομάλυνσης.
Όλα αυτά την ώρα που ετοιμάζεται να πέσει στο τραπέζι κυβέρνησης δανειστών το θέμα των εργασιακών με το ΔΝΤ να πιέζει για απελευθέρωση απολύσεων και μείωση κατώτατων μισθών, ένα πακέτο μέτρων που θα κρίνει και την επόμενη αξιολόγηση το Φθινόπωρο.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese