Μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο θα μηδενιστούν οι οφειλές του Δημοσίου…
προς του ιδιώτες, σύμφωνα με όσα ανέφερε από το βήμα του επιχειρηματικού φόρουμ «Υποστηρίζοντας την ανάπτυξη στην Ελλάδα» που πραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης.

Σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη, η εξάλειψη των χρεών είναι αποτέλεσμα της πρώτης αξιολόγησης και της αναμενόμενης εκταμίευσης της πρώτης δόσης αλλά και της δρομολογούμενης συμφωνίας για το χρέος.

Αναφερόμενος στη δραστηριότητα των διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών ο κ. Σταθάκης αναφέρθηκε στο δάνειο ύψους 1 δισ. ευρώ που σύναψε η ελληνική κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) το 2015 για χρηματοδότηση έργων του ΕΣΠΑ, στην ίδρυση γραφείου στην Αθήνα της EBRD (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης), και στη συμμετοχή του IFC (επενδυτικός βραχίονας της Παγκόσμιας Τράπεζας) στην ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Σχετικά με τη συμβολή της Παρευξείνιας Τράπεζας, ο κ. Σταθάκης ανέφερε πως έχουν γίνει 15 χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 207 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 47,5 εκατ. Ευρώ θα εισρεύσουν στην ελληνική οικονομία το 2016, ενώ συνολικά την επόμενη τριετία αναμένονται χρηματοδοτήσεις από την Παρευξείνια Τράπεζα συνολικού ύψους 140 εκατ. ευρώ.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese