Πλησιάζει κόσμο έχοντας πληροφορίες γι’ αυτούς κάνοντας τους να αναρωτιούνται που…
τους ξέρει.

Πηγή