Από σήμερα η… αστυνομία θα βρίσκεται σε κάθε χωριό της Κρήτης, όσο απομακρυσμένο κι αν είναι, εξαιτίας της παρουσίας της ΚΑΜ (Κινητής Αστυνομικής Μονάδος)…

Πρόκειται για ένα βανάκι το οποίο θα στελεχώνεται από τρεις αστυνομικούς και θα διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για την αστυνόμευση και των πιο απομακρυσμένων περιοχών του νησιού.

Η Κινητή Αστυνομική Μονάδα παροουσιάστηκε σήμερα στο Αστυνομικό Μέγαρο σε ειδική εκδήλωση από τον γενικό περιφερειακό αστυνομικό διευθυντή Κρήτης, υποστράτηγο, Ανδρέα Δασκαλάκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Κρήτη θα υπάρχουν τρεις ΚΑΜ, οι οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες απομακρυσμένων περιοχών της Κρήτης.

Οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες (Κ.Α.Μ.), εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο «ΑΕΤΟΣ» για την Αστυνόμευση – Επιτήρηση Τοπικών Οικισμών και Συνόρων, που εκπόνησε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και επεκτάθηκε σε τρεις Διευθύνσεις Αστυνομίας της Κρήτης, (Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο)

 .Στελέχωση

Η Κινητή Αστυνομική Μονάδα της Κρήτης στελεχώνεται από τρεις αστυνομικούς, που προέρχονται από την τάξη, την ασφάλεια και την τροχαία, ώστε να μπορούν να επιλαμβάνομαι στο σύνολο των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, ενώ επιπλέον διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για την πρώτη ανταπόκριση σε διάφορα θέματα ή αιτήματα των πολιτών.

Η Κινητή Αστυνομική Μονάδα, έχει ως αποστολή, μεταξύ των άλλων και τα εξής:

την αμεσότερη διεκπεραίωση ζητημάτων καθημερινού χαρακτήρα,
την άμεση παροχή αστυνομικών υπηρεσιών στους πολίτες,
την ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας και την παροχή πληροφοριών, οδηγιών, συμβουλών κ.λπ. στους πολίτες και
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στο πλαίσιο της ενιαίας και συνολικής πολιτικής αστυνόμευσης, σε εναρμόνιση με τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά Αστυνομικά Πρότυπα.
Επιπλέον, η λειτουργία του θεσμού της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας στην Κρήτη, αποβλέπει να ενσωματωθεί στις τοπικές κοινωνίες των περιοχών δραστηριοποίησής της, αποτελώντας ένα σύγχρονο μοντέλο αστυνομικής διαχείρισης τοπικών θεμάτων και προβλημάτων – μεσαίου επιπέδου – που χρήζουν άμεσης διαχείρισης ή επίλυσης.

Παρουσίαση της έναρξης λειτουργίας

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα μίλησε ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, Υποστράτηγος Δασκαλάκης Ανδρέας.

Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, Υποστράτηγος Δασκαλάκης Ανδρέας , ανέφερε στην ομιλία του τα εξής:

« Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλες και όλους για την ιδιαίτερη τιμή να παρευρίσκεστε κοντά μας στην ενημερωτική παρουσίαση του θεσμού των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων (Κ.Α.Μ.) που τέθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία, ήδη, από τις αρχές της εβδομάδος σε περιοχές της Κρήτης.

Ο θεσμός των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων (Κ.Α.Μ.) αποτελεί επιμέρους διάρθρωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Α.Ε.Τ.Ο.Σ.» που αφορά την Αστυνόμευση & Επιτήρηση Τοπικών Οικισμών και Συνόρων και καταρτίστηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο του εφαρμοζόμενου Προγράμματος Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Με αυτόν τον καινοτόμο θεσμό ο οποίος επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την ελληνική επικράτεια, συνδυάζεται με εύστοχο τρόπο η καθημερινή αστυνομική πρακτική και οι κοινωνικές απαιτήσεις για αξιοπρεπή και ασφαλή διαβίωση των κατοίκων των περιφερειακών ή εξωαστικών περιοχών.

Οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες αποτελούν συνυποστηρικτική δομή των Αστυνομικών Τμημάτων και τελούν υπό την διοικητική ευθύνη – τις εντολές και τον συντονισμό των Διευθυντών Αστυνομίας των Νομών της Κρήτης. Αυτό το νέο μοντέλο σύγχρονης – εναλλακτικής αστυνόμευσης, συνώνυμο της ευελιξίας ως προς την διαχείριση των τοπικών θεμάτων και της ευκινησίας ως προς τις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες έρχεται να συμπληρώσει το κύριο έργο των Αστυνομικών Τμημάτων, ως παράπλευρη και εξακολουθητική δράση της αστυνόμευσης.

Η σύνθεση των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων προβλέπει οχήματα ειδικού τύπου τα οποία έχουν διαμορφωθεί με τον κατάλληλο υλικοτεχνικό και μηχανογραφικό εξοπλισμό, όπως γραφειακό χώρο, ανάλογες θέσεις εργασίας και πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανελλαδικού Δικτύου Πληροφορικής της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ εξωτερικά φέρουν την ανάλογη της ονομασίας τους διακριτή σήμανση. Ωστόσο, το σημαντικότερο στοιχείο των Κ.Α.Μ. εντοπίζεται στην επιλογή του προσωπικού στελέχωσης, το οποίο αποτελείται από  μεικτό κλιμάκιο τριών αστυνομικών, που ο καθένας εξ’ αυτών έχει επιφορτιστεί με θέματα και αρμοδιότητα ασφάλειας, τροχαίας και τάξης. Το κριτήριο επιλογής τους αποτέλεσε η κατηρτισμένη γνώση τους, η πολυετής εμπειρία τους, οι ικανότητες διαχείρισης των σχέσεων Αστυνομίας – Πολιτών και η αποτελεσματική γραμματειακή εξυπηρέτηση του κοινού.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, από σήμερα, διαθέτει (3) Κινητές Αστυνομικές Μονάδες (Κ.Α.Μ.), οι όποιες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες περιοχών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, ενώ σύντομα  θα τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία και σε περιοχές της Διεύθυνσης Αστυνομίας  Λασιθίου.

Ειδικότερα, από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, εκπονήθηκαν αρχικά ειδικά εβδομαδιαία προγράμματα περιπολίας, εντάσσοντας ιδίως, τις απομακρυσμένες περιοχές των Νομών, παρέχοντας επιτόπιες υπηρεσίες γενικής αστυνόμευσης στους πολίτες.

Ο προσδιορισμός των δρομολογίων των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Κρήτης συνδέεται άρρηκτα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες και συνθήκες εκάστης Περιφερειακής Ενότητας, ενώ υπάρχει η πρόβλεψη για προσαρμογή τους και ανάλογα με τις αναδυόμενες ανάγκες.

Αναλυτικότερα:

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων  θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση 6 διαφορετικά δρομολόγια και θα περιλαμβάνουν τους περισσότερους οικισμούς κάθε Δημοτικής Ενότητας εκάστου Δήμου (Χανίων, Πλατανιά, Κισσάμου, Καντάνου-Σελίνου, Αποκορώνου & Σφακίων).

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση 7 διαφορετικά δρομολόγια και θα περιλαμβάνουν τους περισσότερους οικισμούς κάθε Δημοτικής Ενότητας εκάστου Δήμου (Ρεθύμνης, Μυλοποτάμου, Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου & Ανωγείων).

DSC01005

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση 11 διαφορετικά δρομολόγια και θα περιλαμβάνουν τους περισσότερους οικισμούς κάθε Δημοτικής Ενότητας εκάστου Δήμου (Ηρακλείου, Χερσονήσου, Μαλεβιζίου, Αρχανών – Αστερουσίων, Βιάννου, Γόρτυνας, Φαιστού & Μινώα Πεδιάδος).

Ο καθορισμός των δρομολογίων και η βούληση για τακτική τήρηση τους καταδεικνύουν την πρόθεση κατάρτισης ενός καινοτόμου κοινωνικού συμβολαίου σταθερότητας και προόδου μεταξύ της Αστυνομίας και των πολιτών του τόπου μας.

Στο σημείο, αυτό υπερθεματίζω την σημασία των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων στην Κρήτη, οι οποίες προσφέροντας τις Υπηρεσίες τους συμπληρώνουν διαρθρωτικά ανισότητες μεταξύ των πληθυσμών (πόλης και υπαίθρου) της Κρήτης, καθώς αυτό που στοχεύουν είναι η ενεργητική συμμετοχή των δράσεων της Αστυνομίας στην καθημερινότητα του Πολίτη με ουσιαστική, ανθρώπινη και εμφανή αστυνόμευση των επαρχιακών οικιστικών δομών, ιδίως εκείνων που καθίστανται απομακρυσμένοι. Σημειώνω ότι, η αστυνομική κάλυψη των  Κινητών Αστυνομικών Μονάδων αντιστοιχούν σε έκταση επιφάνειας περίπου ανώτερης του ήμισυ των  8.331 τ.χλμ. της συνολικής έκτασης της Κρήτης και απευθύνεται σε πληθυσμό που ανέρχεται σε 257.831 μόνιμους κατοίκους εκ του συνολικού πληθυσμού των 623.065 κατοίκων της Κρήτης.

Κυρίες και Κύριοι,

η νέα αστυνομική δράση κρίθηκε άρτια και αξιοποιήσιμη και για την αστυνομική περιφέρεια Κρήτης, μετά από την σχετική αποτίμηση της εφαρμογής της κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιος 2015 – Απρίλιος 2016, καθώς πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.488 δρομολόγια, ενώ περισσότερα από 22.100 άτομα και 1.254 εκπρόσωποι διάφορων Φορέων ήρθαν σε επικοινωνία και επαφή με τους αστυνομικούς των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων. Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων πραγματοποίησε πλήθος προληπτικών ελέγχων σε άτομα και οχήματα και ανταποκρίθηκε σε εκατοντάδες αιτήματα πολιτών και Φορέων, παρέχοντας την απαιτουμένη υποστήριξη και συνδρομή, ιδίως σε ζητήματα και περιστατικά μεσαίου επιπέδου, που χρήζουν άμεσης διευθέτησης ή επίλυσης.

DSC01175

Όλα τα παραπάνω τα αποτυπώνουν τα επίσημα στατιστικά δεδομένα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Ωστόσο, και τα αποτελέσματα της δραστηριότητας των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων εκτιμώνται ως ιδιαίτερα θετικά από την κοινή γνώμη ενώ ανάλογη είναι και η ανταπόκριση των πολιτών.

Περιγράφοντας με συντομία τους τομείς δραστηριοποίησης οι Αστυνομικοί των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων πρόκειται:

να διευθετήσουν διαφορές με διαδικασίες διαμεσολάβησης,

να δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες και συμβουλές για την πρόληψη έκνομων ενεργειών, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την αντιμετώπιση δυσμενών και ακραίων καιρικών φαινομένων και τη ρύθμιση θεμάτων ευρύτερου αστυνομικού ενδιαφέροντες,

να παρέχουν πληροφορίες και υποστήριξη για ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες στην καθημερινότητα τους (δικαιολογητικά για την έκδοση ταυτοτήτων, διαβατηρίων, αδειών κατοχής όπλων, βεβαίωση γνησίου υπογραφής, ζητήματα εφαρμογής της νομοθεσίας κλπ).

Γενικότερα, η συμβολή των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων αποσκοπεί:

στην ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας και δράσης σε δυσπρόσιτες περιοχές

στην διεύρυνση των θεσμικών και εθιμικών δυνατοτήτων μεταξύ πολιτών και Αστυνομίας με την προαγωγή του διαλόγου, των αμοιβαίων σχέσεων εμπιστοσύνης – κατανόησης – σεβασμού, την ενδυνάμωση των Αρχών του Κράτους δικαίου και τη μεγιστοποίηση του αισθήματος ασφαλείας των κατοίκων

στην ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας με τους Οργανισμούς και τις Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με λοιπούς φορείς (Δασαρχεία, κυνηγετικοί σύλλογοι, κ.α.) και με τους πολίτες, με στόχο την ενημέρωση και την άμεση διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η Κινητή Αστυνομική Μονάδα είναι ουσιαστικά ένα  σύγχρονο μικρό αστυνομικό τμήμα, όπου η Αστυνομία μεταβαίνει με δική της πρωτοβουλία στον πολίτη. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται μια νέα αστυνομική πραγματικότητα εναρμονισμένη με τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά Αστυνομικά Πρότυπα που ενσωματώνει τον αστυνομικό λειτουργό στην τοπική κοινωνία, αναβαθμίζεται  το αστυνομικό έργο, διεκπεραιώνονται αμεσότερα ζητήματα καθημερινού χαρακτήρα, εκπληρώνονται ανάγκες και χρόνια αιτήματα των τοπικών κοινωνιών σχετικά με την αδυναμία πρόσβασης στις αστυνομικές Υπηρεσίες, εντοπίζονται θέματα που τυγχάνουν αστυνομικής διερεύνησης και αντιμετωπίζονται προβλήματα.

Επιπλέον, υπάρχει σχεδιασμός για συμμετοχή και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού (ψυχολόγου) της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, προκειμένου να συνδράμει σε περιπτώσεις διαχείρισης περιστατικών αυξημένης κοινωνικής ευαισθησίας και να παράσχει αρωγή σε ειδικές περιπτώσεις θυμάτων.

Κυρίες και Κύριοι

Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και την εκδήλωση του πραγματικού ενδιαφέροντος σας για τις δράσεις που επιχειρεί η Ελληνική Αστυνομία στο νησί.

Κλείνοντας, εύχομαι στο προσωπικό που στελεχώνει την νέα αστυνομική δύναμη του νησιού να φανεί αντάξιο των προσδοκιών όλων μας και το έργο τους να συνοδεύεται από αξιόλογη δράση και σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Για αυτό σας ζητώ να στηρίξετε την προσπάθεια τους, η οποία αντανακλά πρωτίστως, την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία και την διάθεση μας για αποτελεσματική δράση που αφορά την προστασία του πολίτη με την Αστυνομία δίπλα στον κάθε πολίτη.

Σας ευχαριστώ πολύ».
ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese