Σε απαλλαγή των δικηγόρων της Αθήνας από την καταβολή υποχρεωτικής εισφοράς για τον κλάδο του εφάπαξ προχωρά ο …
Δικηγορικός Σύλλογος μετατρέποντας το ταμείο σε επαγγελματικό, με προαιρετική ένταξη και εισφορά.

Η σχετική ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει :
Στη συνεδρίαση την Πέμπτη 26 Ιουνίου το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αποφάσισε την προώθηση της διαδικασίας μετατροπής του Τομέα Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (κλάδος εφάπαξ) σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου προαιρετικής ασφάλισης βάσει των διατάξεων του ν. 3029/02 με την άμεση σύνταξη σχετικής αναλογιστικής μελέτης.
Υπενθυμίζεται, ότι με τον νέο ασφαλιστικό νόμο, προβλέπεται (μόνο για τους Δικηγόρους Αθηνών) υποχρεωτική ασφάλιση στον κλάδο εφ’ άπαξ, με ποσοστό 4% επί του καθαρού εισοδήματός τους, και δη για τους μετά την 1.1.93 ασφαλισμένους, καθώς, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Πειραιώς και Θεσσαλονίκης έχουν ήδη από το έτος 2008 μετατρέψει τον κλάδο εφάπαξ σε προαιρετικής ασφάλισης, βάσει των άνω διατάξεων και ως εκ τούτου τα μέλη τους απαλλάσσονται της προαναφερθείσης ασφαλιστικής επιβάρυνσης του 4%.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese