Με υπεροπτικό στυλ καταφέρνει να την πείσει ότι είναι διάσημος τραγουδιστής…