Ποσό €24 εκατ. διεκδικεί ως αποζημιώσεις από Κράτος και Δήμο Πάφου η Μητρόπολη Πάφου για τον εκμηδενισμό της αξίας της γης στον…
Δημόσιο Κήπο της πόλης, με τις διοικητικές αποφάσεις τους τα προηγούμενα χρόνια.

Ήδη, το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου συνεδρίασε, σε κλειστή συνεδρία, για συζήτηση του θέματος με έμφαση στη νομική πτυχή της διαφοράς, αφού η Εκκλησία έχει κινηθεί δικαστικά τόσο κατά της Δημοκρατίας όσο και κατά του Δήμου Πάφου για τον μηδενισμό του συντελεστή δόμησης εντός του Κήπου.

Όπως είναι γνωστό, από το 1981 ο Δήμος και από το 1990 η Δημοκρατία, με δύο διοικητικές τους πράξεις, μετέτρεψαν τον συντελεστή δόμησης εντός του Δημόσιου Κήπου από 160% που ήταν μέχρι τότε σε 0%.

Η Μητρόπολη Πάφου, ως ιδιοκτήτρια Αρχή του χώρου, έχει κινηθεί νομικά κατά του Δήμου Πάφου και κατά του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ως εκπροσώπου του Κράτους για τις πράξεις αυτές.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese