Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αλλαγές που επέρχονται…
στους Ελεγκτές Δόμησης, η κυριότερη από τις οποίες είναι η δυνατότητα νέων Μηχανικών, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος της επαγγελματικής τους εμπειρίας, να αποκτήσουν την ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης.
Με το πολυνομοσχέδιο «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», το οποίο ψηφίστηκε την προηγούμενη Κυριακή, και πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 156, τροποποιούνται αρκετά άρθρα του Ν.4030/2011.
Οι προτάσεις της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ που είχαν κατατεθεί κατά καιρούς στο αρμόδιο Υπουργείο, ενσωματώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στο άρθρο 156 του πολυνομοσχεδίου. Ευελπιστούμε ότι η συγκεκριμένη κίνηση του Υπουργείου θα αποτελέσει την απαρχή για υιοθέτηση των προτάσεων που έχει καταθέσει η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ στο Υπουργείο για ανάλογα θέματα.
Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 156 αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι:
Στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης δημιουργούνται 3 κατηγορίες, αντί για δυο που υπήρχαν με το προϋπάρχον καθεστώς.
Στην 1η Κατηγορία (για κτίρια και κατασκευές επιφάνειας έως 250 τμ) εγγράφονται όλοι οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης που είναι μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος της επαγγελματικής τους εμπειρίας.
Στην 2η Κατηγορία (για κτίρια και κατασκευές επιφάνειας έως 1.000 τμ) εγγράφονται οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης που είναι μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ τουλάχιστον για πέντε (5) έτη.
Στην 3η Κατηγορία (για όλα τα κτίρια και κατασκευές, ανεξαρτήτως επιφάνειας,) εγγράφονται οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης που είναι μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ τουλάχιστον για δέκα (10) έτη.
Επισημαίνουμε επίσης ότι η εγγραφή στο Μητρώο δεν προβλέπει πλέον τη συμμετοχή σε εξετάσεις και την παρακολούθηση σεμιναρίων, αλλά την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, με συνημμένο ηλεκτρονικό φάκελο προς το ΥΠΕΚΑ όπως επίσης ότι η ισχύς εγγραφής στο Μητρώο  είναι 5 έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για 5 ακόμη έτη, κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης του ελεγκτή, μετά το πέρας της πρώτης πενταετίας και αφού έχουν τηρηθεί όλα όσα προβλέπονται για την εγγραφή τους στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
Ανάλογα ισχύουν για τους Μηχανικούς Π.Ε, χωρίς διαφορές.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese