Ένα Bραχοκιρκινέζo κυνηγά σε τοποθεσία στην πόλη…
του Ναυπλίου, Τετάρτη 25 Μαΐου 2016. Το Βραχοκιρκίνεζο είναι είδος γνήσιου  γερακιού (γένος Falco), που απαντά και στον ελλαδικό χώρο. Η επιστημονική του ονομασία είναι Falco tinnunculus και περιλαμβάνει 12 υποείδη .Στην Ελλάδα το βραχοκιρκίνεζο απαντά καθ ’όλη τη διάρκεια του έτους ως επιδημητικό, αναπαραγόμενο είδοςEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese