Μετά από αρκετά δύσκολα χρόνια ο κλάδος της ακτοπλοΐας φαίνεται να περνάει τον κάβο και να ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία…
Όπως δείχνουν  και τα αποτελέσματα των εταιριών, τα δύσκολα φαίνεται να μένουν στο παρελθόν.

Τα προγράμματα αναδιάρθρωσης, οι χαμηλές τιμές των καυσίμων, το προσφυγικό σε συνάρτηση με την αύξηση του τουρισμού, είναι κύριοι λόγοι που οι εταιρίες του κλάδου είδαν τα αποτελέσματά τους να βελτιώνονται. Όσον αφορά το θέμα του προσφυγικού οι εταιρείες που συμμετείχαν στο μεταφορικό έργο εκτιμάται ότι είχαν ένα όφελος που προσέγγισε τα 30 εκατ. ευρώ.

Χαρακτηριστικό του θετικού κλίματος που επικρατεί στην ακτοπλοΐα  είναι το παράδειγμα της Minoan Lines η οποία σημείωσε κέρδη στο α’ τρίμηνο κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά σε εταιρία του κλάδου, καθώς παραδοσιακά το πρώτο οικονομικό τρίμηνο του έτους λόγω της εποχικότητας αποτελούσε «βαρίδι» για τις εταιρίες.

Οι θετικές ενδείξεις του κλάδου ωθούν και σε περαιτέρω εξελίξεις καθώς οι Μινωικές Γραμμές, συμφερόντων του ομίλου Γκριμάλντι προέβη και σε δημόσια πρόταση προς τους μετόχους μειοψηφίας της Hellenic Seaways.

Υπενθυμίζεται πως αρχικά ο ιταλικός όμιλος Γκριμάλντι διά των Μινωικών Γραμμών που ελέγχει αύξησε τη συμμετοχή του στη Hellenic Seaways από 33,5% προηγουμένως σε 37,4%, αποκτώντας προ τριών εβδομάδων ποσοστό 3,9% το οποίο διακρατούσε η ασφαλιστική Interamerican.

Αδιαμφισβήτητος ρυθμιστής της επόμενης μέρας για τη Hellenic Seaways είναι πάντως η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία ελέγχει επίσης ποσοστό της τάξης του 40% στην ακτοπλοϊκή ενώ είναι και εκ των βασικών πιστωτών της.

Attica Συμμετοχών

Η Attica Συμμετοχών σημείωσε για το 2015 κέρδη μετά από φόρους 33,18 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 4,27 εκατ. ευρώ στη χρήση 2014 (αύξηση 677% σε σχέση με το 2014), σημαντική ενίσχυση των (EBITDA) στα 80,70 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 42,35 εκατ. ευρώ στη χρήση 2014 (αύξηση 91%) και αύξηση των ενοποιημένων Πωλήσεων στα 277,63 εκατ. ευρώ έναντι 266,66 εκατ. ευρώ στη χρήση 2014 (αύξηση 4%).

Hellenic Seaways

Η Hellenic Seaways, η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε κύκλο εργασιών στα 131,9 εκατ. (+26,5% έναντι 2014), μεικτά κέρδη 29,8 εκατ.(+19,7%. έναντι 2014), κέρδη EBITDA 24,6 εκατ. (+18,1% έναντι 2014).

Μινωικές Γραμμές

Με καθαρά κέρδη ύψους 4 εκατ. ευρώ έκλεισε το α’ τρίμηνο για τις Μινωικές Γραμμές. Οι ενοποιημένες πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 32,3 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 8,5 εκατ. ευρώ.

Οι θετικές οικονομικές επιδόσεις όπως καταγράφηκαν στα αποτελέσματα του α’ τριμήνου, οφείλονται κυρίως στη μείωση του κόστους καυσίμων συνέπεια της πτώσης των διεθνών τιμών πετρελαίου και στη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης έλαβε μια σειρά αποφάσεων με στόχο τον περιορισμό των εξόδων και την αποδοτικότερη εκμετάλλευση του στόλου της γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση της καθαρής κερδοφορίας κατά το α’ τρίμηνο του 2016.

ΑΝΕΚ
Κερδοφόρα ήταν η οικονομική χρήση 2015 για την ΑΝΕΚ, καθώς τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 17,8 εκατ. ευρώ το 2014.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2015 ανήλθε σε 159,8 εκατ. έναντι  169,5 εκατ. τη χρήση 2014. Η διοίκηση του Ομίλου, κατά την τελευταία δύσκολη επταετία για τον κλάδο της ακτοπλοΐας, κατάφερε με συγκεκριμένες ενέργειες, όπως η συμμετοχή σε κοινοπραξία, η αποδοτικότερη διαχείριση πλοίων και δρομολογίων, οι έκτακτες ναυλώσεις, οι πωλήσεις πλοίων κ.λπ., να αντισταθμίσει σε μεγάλο βαθμό τις συνέπειες του γενικότερου αρνητικού οικονομικού περιβάλλοντος, της μείωσης στην επιβατική και εμπορευματική κίνηση, του υψηλού κόστους καυσίμων και της έλλειψης ρευστότητας.

Οι κινήσεις αυτές, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες τιμές των καυσίμων το 2015, οδήγησαν σε περαιτέρω περιορισμό του λειτουργικού κόστους, σε σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων και σε ενίσχυση της ρευστότητας παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που δημιούργησαν οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων από το β’ εξάμηνο του 2015.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese