Ένα κωμικό βίντεο που σαρκάζει…
της γυναίκες για τα εκατομμύρια πράγματα που κουβαλάνε μέσα στην τσάντα τους!